DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Grupla Psikolojik Da. İlke ve Teknikleri * RPD   308 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fulya CENKSEVEN ÖNDER
Dersi Verenler
Prof. Dr.FULYA CENKSEVEN ÖNDER1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FULYA CENKSEVEN ÖNDER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı: Öğrencilere grupla psikolojik danışmaya ilişkin bilgi, beceri, tutum ve anlayış kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Bu derste, grupla psikolojik danışmaya ilişkin hem kuramsal hem de uygulamalı konular yer almaktadır. Dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır. Grupla psikolojik danışmanın genel özellikleri. Bireysel ve grupla psikolojik danışmanın karşılaştırılması. Gruplarda yardım becerileri. Temel teknikler. Grupla psikolojik danışma sürecinin aşamaları. Bir grup lideri nasıl olmalıdır. Grubun farklı aşamalarında grup liderinin rolü, işlevleri. Grup sürecini kolaylaştırma becerileri. Grup sürecini başlatma ve sonlandırma becerileri. Grup oluştururken izlenecek yol. Gruba üye seçme. Grupla ilgili farklı kuramsal yaklaşımlar. Grup tipleri: Etkileşim grupları, psiko-eğitim grupları, training gruplar, gestalt grupları, psikodrama grupları ve kendi kendine yardım grupları (self-help). Belirtilen konular . kuramsal ve uygulamalı dersler, örnek sunular, bilgisayar destekli sunumlar, video kayıtları, rol oyunları, canlı model olma, günlük ödevlerle öğretilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
X
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Grupla Psikolojik Danışmanın Tarihçesi. Kağnıcı, Y.; Koydemir, S.; Çakır, G.; Gizir, C.A., Tuna, M.E. (2011).
2 Bireysel ve grupla psikolojik danışma. Grupla danışmada yardım becerileri ve temel teknikler. Kağnıcı, Y.; Koydemir, S.; Çakır, G.; Gizir, C.A., Tuna, M.E. (2011).
3 Grup Sürecinin Aşamaları. Kağnıcı, Y.; Koydemir, S.; Çakır, G.; Gizir, C.A., Tuna, M.E. (2011).
4 Grup Lideri Nasıl Olmalı Farklı grup aşamalarında danışmanın rolü. Grup sürecini kolaylaştırma. Kağnıcı, Y.; Koydemir, S.; Çakır, G.; Gizir, C.A., Tuna, M.E. (2011).
5 Grup sürecini kolaylaştırma. Grupla danışma becerileri. Grup sürecini ve oturumları başlatma ve sonlandırma becerileri. Kağnıcı, Y.; Koydemir, S.; Çakır, G.; Gizir, C.A., Tuna, M.E. (2011).
6 Grupla danışma becerileri Grupla danışmada farklı teknikleri uygulama. . Kağnıcı, Y.; Koydemir, S.; Çakır, G.; Gizir, C.A., Tuna, M.E. (2011).
7 Grupla danışmada farklı teknikleri uygulama. Kağnıcı, Y.; Koydemir, S.; Çakır, G.; Gizir, C.A., Tuna, M.E. (2011
8 Ara Sınav
9 Grup oluştururken izlenecek prosedür. Kağnıcı, Y.; Koydemir, S.; Çakır, G.; Gizir, C.A., Tuna, M.E. (2011
10 Grup oluştururken izlenecek prosedür. Kağnıcı, Y.; Koydemir, S.; Çakır, G.; Gizir, C.A., Tuna, M.E. (2011
11 Grupla danışmada göz önünde bulundurulacak etik standartlar. Grup üyelerini seçme. Kağnıcı, Y.; Koydemir, S.; Çakır, G.; Gizir, C.A., Tuna, M.E. (2011).
12 Grup üyelerini seçme. Grupla danışmada göz önünde bulundurulacak etik standartlar. Kağnıcı, Y.; Koydemir, S.; Çakır, G.; Gizir, C.A., Tuna, M.E. (2011).
13 Grupla danışmada farklı kuramsal yaklaşımlar. Kağnıcı, Y. Koydemir, S. Çakır, G. Gizir, C.A., ve Tuna, M.E. (2011).
14 Grupla danışmada farklı kuramsal yaklaşımlar. Grup türleri: Etkileşim grupları, Psiko-eğitim grupları, training gruplar, geştalt grupları, psikodrama grupları ve self-help grupları. Kağnıcı, Y. Koydemir, S. Çakır, G. Gizir, C.A., ve Tuna, M.E. (2011).
15 Grupla danışmada farklı kuramsal yaklaşımlar. Grup türleri: Etkileşim grupları, Psiko-eğitim grupları, training gruplar, geştalt grupları, psikodrama grupları ve self-help grupları. Kağnıcı, Y. Koydemir, S. Çakır, G. Gizir, C.A., ve Tuna, M.E. (2011).
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1234567891011121314