DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bireysel Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri * RPD   309 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri None
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fulya CENKSEVEN ÖNDER
Dersi Verenler
Prof. Dr.FULYA CENKSEVEN ÖNDER1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FULYA CENKSEVEN ÖNDER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı başlangıç düzeyinde psikolojik danışmaya ilişkin bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste, önce psikolojik danışma ve özellikleri, psikolojik danışma, psikoterapi ve rehberlik kavramları arasındaki farklılıklar, psikolojik danışma ilke ve teknikleri hakkında bilgiler verilmekte, konu öğrencilere tanıtılmaktadır. Temel yardım becerileri ve terapötik koşullarla ilgili beceriler, bireysel psikolojik danışmanın aşamaları, danışanın geçirdiği yaşantı başlıklı konular; kuramsal, örnekler vererek, bilgisayar destekli sunumlar, günlük ödevler, canlı model, rol oyunları, video gibi çeşitli uygulamalarla öğrencilere öğretilmektedir

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
X
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Psikolojik Danışma süreci ve becerileri Psikolojik danışma, psikoterapi ve rehberlik arasındaki farklardersi genel tekrar Okuma: Corey , 2005; Meier, 2007, Hackney ve Cormier, 2008. Ödevlendirme.
2 Psikolojik Danışma Becerileri Terapötik Beceriler: Yapılandırma-dostça ilişki kurma- İyi bir dinleyici olma- beden dili-yansıtmalar, kişiselleştirmeler, geribildirim verme-bilgi verme-model olma-özetleme-bağlama-sessizlikle uğraşma-bitirme kuma: Corey , 2005; Meier, 2007, Hackney ve Cormier, 2008. Ödevlendirme.
3 Yardım becerileri : Yapılandırma, Dostça ilişki kurma, Beden Dili. kuma: Corey , 2005; Meier, 2007, Hackney ve Cormier, 2008. Ödevlendirme.
4 Yardım becerileri: Konuşmaya açık davet. cesaretlendirme. İçerik yansıtma, duygu yansıtma..Yansıtmalar, Kişiselleştirmeler kuma: Corey , 2005; Meier, 2007, Hackney ve Cormier, 2008. Ödevlendirme.
5 Yardım becerileri: Geri bildirim verme, Cesaretlendirme, Soru sorma , kuma: Corey , 2005; Meier, 2007, Hackney ve Cormier, 2008. Ödevlendirme.
6 Yardım becerileri: Bilgi verme, Kendinden referans verme tepkileri, Kendini açma ve katma. Model olma-Özetleme-Bağlama-Sesizlikle Uğraşma-Bitirme kuma: Corey , 2005; Meier, 2007, Hackney ve Cormier, 2008. Ödevlendirme.
7 Terapötik beceriler: Empati, saygı, saydamlık , somutluk Okuma: Corey , 2005; Meier, 2007, Hackney ve Cormier, 2008.Ödevlendirme.
8 Ara Sınav Okuma: Corey , 2005; Meier, 2007, Hackney ve Cormier, 2008.Ödevlendirme.
9 Terapötik beceriler: Şimdi ve burada, Soru çeşitleri, Bağlama, Yüzleştirme, Yorumlama Okuma: Corey , 2005; Meier, 2007, Hackney ve Cormier, 2008.Ödevlendirme.
10 Terapötik Beceriler: Psikolojik Danışma Sürecinde . Transferans ve Transferansla Başa Çıkma Becerileri. Okuma: Corey , 2005; Meier, 2007, Hackney ve Cormier, 2008.Ödevlendirme.
11 Terapötik Beceriler: Direnç ve Dirençle Başa Çıkma Becerileri Okuma: Corey , 2005; Meier, 2007Hackney ve Cormier, 2008., Ödevlendirme.
12 Psikolojik Danışma Sürecinin Aşamaları Danışanın geçirdiği yaşantı. Okuma: Corey , 2005; Meier, 2007,Hackney ve Cormier, 2008. Ödevlendirme.
13 Psikolojik Yardım Sürecini Başlatma ve Sonlandırma Becerileri. Psikolojik Danışma Oturumlarını Başlatma ve Bitirme Becerileri. Okuma: Corey , 2005; Meier, 2007, Hackney ve Cormier, 2008. Ödevlendirme.
14 Teknik ve müdahaleler: Duygusal, düşüncel ve davranışsal müdahale becerileri Okuma: Corey , 2005; Meier, 2007Hackney ve Cormier, 2008., Ödevlendirme.
15 Teknik ve müdahaleler: Duygusal, düşüncel ve davranışsal müdahale becerileri Okuma: Corey , 2005; Meier, 2007Hackney ve Cormier, 2008., Ödevlendirme.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar