DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ortaöğretim Kurumlarında Rehberlik Hizmetleri * RPD   324 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin ÇAM
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSABAHATTİN ÇAM1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSABAHATTİN ÇAM2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin ortaöğretim okullarında gelişimsel ve önleme yaklaşımları çerçevesinde sunulan PDR hizmetlerinin kapsam, planlama ve uygulamaları konusunda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Ders, gelimsel ve önleyici PDR yaklaşımları, Türk kültürünün değerleri ve rehberlik hizmetleri, ortaöğretim öğrencilerinin rehberlik gereksinimleri, sosyal beceri geliştirme ve akademik yeterliliği arttırma programları konularını kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme hakkında bilgi Scan the content of course and references
2 PDR hizmetlerinin eğitimdeki yeri ve işlevleri ile Türk kültürünün değerleri ve PDR hizmetleri Scan the content of course and references
3 Rehberlikte gelişimsel yaklaşım Scan the content of course and references
4 Ortaöğretim dönemindeki öğrencilerin gelişimsel özellikleri ve rehberlik gereksinimleri Scan the content of course and references
5 Gelişimsel yaklaşıma göre ortaöğretim öğrencilerinin kişisel rehberlik hizmetleri Scan the content of course and references
6 Gelişimsel yaklaşıma göre ortaöğretim öğrencilerinin eğitsel rehberlik hizmetleri Scan the content of course and references
7 Sınav kaygısıyla baş etme becerileri eğitimi Scan the content of course and references
8 Ara sınavı soru yazma
9 Rehberlikte Önleyici Yaklaşım: İşlevi, özellikleri, kapsam ve niteliği Scan the content of course and references
10 Önlemede model ve kuramlar, koruyucu etmenler olarak yaşam becerileri Scan the content of course and references
11 Akademik güdülenme destek eğitimi, Scan the content of course and references
12 İletişim becerileri eğitimi Scan the content of course and references
13 Sosyal kaygıyla beş etme eğitimi Scan the content of course and references
14 Problem çözme/ Kişilerarası problem çözme becerileri eğitimi Scan the content of course and references
15 Dersle ilgili genel değerlendirme Scan the content of course and references
16-17 Dönem sonu sınavı soru yazma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
12345678