DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikopatoloji Iı * RPD   416 8 3 4 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet BİLGİN
Dersi Verenler
Doç. Dr.MEHMET BİLGİN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.MEHMET BİLGİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yetişkin psychopatolojisini tanıyabilme
Dersin İçeriği
Bu kursta öğrenciler, psikotik reaksiyonlar, cinsel sapmalar, psikolojik kaynaklı fizyolojik bozukluklar, duygulanım bozuklukları, madde bağımlılığı, organik kaynaklı davranış bozuklukları konusunda temel kavram ve anlayışları kazanırlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Şizofreni Ruh sağlığı bozuklukları. O öztürk. DSMIV-R
2 Şizofreni Ruh sağlığı bozuklukları. O öztürk. DSMIV-R
3 Şizofreni Ruh sağlığı bozuklukları. O öztürk. DSMIV-R
4 Paranoya Ruh sağlığı bozuklukları. O öztürk. DSMIV-R
5 Paranoya Ruh sağlığı bozuklukları. O öztürk. DSMIV-R
6 Duygulanım Bozuklukları Ruh sağlığı bozuklukları. O öztürk. DSMIV-R
7 Duygulanım Bozuklukları Ruh sağlığı bozuklukları. O öztürk. DSMIV-R
8 Ara Sınav Ruh sağlığı bozuklukları. O öztürk. DSMIV-R
9 Nevrozlar Ruh sağlığı bozuklukları. O öztürk. DSMIV-R
10 Nevrozlar Ruh sağlığı bozuklukları. O öztürk. DSMIV-R
11 Nevrozlar Ruh sağlığı bozuklukları. O öztürk. DSMIV-R
12 Kişilik Bozuklukları Ruh sağlığı bozuklukları. O öztürk. DSMIV-R
13 Kişilik Bozuklukları Ruh sağlığı bozuklukları. O öztürk. DSMIV-R
14 Kişilik Bozuklukları Ruh sağlığı bozuklukları. O öztürk. DSMIV-R
15 Kişilik bozuklukları Ruh sağlığı bozuklukları. O öztürk. DSMIV-R
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
12