DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ölçme ve Değerlendirme RPD   328 6 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mükerrem TAŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMÜKERREM TAŞ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMÜKERREM TAŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, öğretmen adaylarına, bir dersin ölçme-değerlendirme süreci boyunca, kullanılması gereken ölçme araçlarını belirleme, uygulama ve değerlendirme gibi temel becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçmede geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık, test planı, geleneksel ve alternatif ölçme araç ve teknikleri, ölçme araç ve tekniklerinin özellikleri, ölçme sonuçları üzerinde temel istatistiki işlemler, eğitimde kullanılan çeşitli ölçme araçlarını geliştirme ve sınıf içi değerlendirme ve not verme konularından oluşmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ölçme ve değerlendirme kavramlarını tanımlar
2) Öğretimde ölçme ve değerlendirmenin rolünü ve önemini açıklar/ kabul eder
3) Eğitimde kullanılan ölçme araç ve tekniklerini açıklar
4) Ölçme araçlarında bulunması gereken özellikleri açıklar
5) Test maddesi hazırlar/ uygular/ değerlendirir
6) Okul öğrenmelerinde kullanılan araçlardan elde edilen puanların test ve madde istatistiklerini hesaplar
7) Değerlendirme ve not verme tekniklerini uygular.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)