DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme Plans group guidance activities to be conducted during a term for primary and secondary school students. Anlatım
Tartışma
2 Grup rehberliği etkinliklerinin amacı, içeriği, uygulanması sırasında kullanılacak beceriler Plans group guidance activities to be conducted during a term for primary and secondary school students. Tartışma
Rol Oynama
3 İletişim engelleri Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
Rol Oynama
4 İletişimde geri bildirim ve etkin dinleme Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
Rol Oynama
5 Kendini tanıma, anlama ve kendini kabul Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
Rol Oynama
6 Kişilik özellikleri, başkalarına benzer ve farklı olan özellikler Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
Rol Oynama
7 Çekingenlik, girişkenlik ve saldırganlık Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
Rol Oynama
8 Ara Sınav Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması
9 Duygular, duyguları ifade etme, duygu düşünce ilişkisi Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
Rol Oynama
10 Akılcı olmayan düşünceler ve bu düşünceleri değiştirme Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
Rol Oynama
11 Öfke ile baş etme Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
Rol Oynama
12 Kişilerarası ilişkilerde beklentilerin ifade edilmesi Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
Rol Oynama
13 Benlik saygısı Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
Rol Oynama
14 Kişilerarası ilişkilerde olumlu geribildirimin önemi Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Dersle ilgili genel değerlendirme Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Derste yapılan etkinlik ve dersin değerlendirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar