DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Grup Rehberliği Etkinlikleri RPD   330 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Meral ATICI
Dersi Verenler
Prof.Dr.MERAL ATICI1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.MERAL ATICI1. Öğretim Grup:B
Doç.Dr.İSMAİL SANBERK1. Öğretim Grup:C
SEYDA MAVRUK ÖZBİÇER1. Öğretim Grup:D
Prof.Dr.MERAL ATICI2. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSABAHATTİN ÇAM2. Öğretim Grup:B
Doç.Dr.İSMAİL SANBERK2. Öğretim Grup:C
SEYDA MAVRUK ÖZBİÇER2. Öğretim Grup:D
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, grup rehberliği etkinliklerini planlama ve uygulama konusunda bilgi ve beceri kazanmaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğinde, grup rehberliği etkinliklerinin amacı, içeriği, uygulanması sırasında kullanılacak beceriler; iletişim engelleri, iletişimde geri bildirim ve etkin dinleme, kendini tanıma, anlama ve kendini kabul, kişilik özellikleri, başkalarıyla benzer ve onlardan farklı olan özellikler, çekingenlik, girişkenlik ve saldırganlık, duygular, duyguları ifade etme, duygu ile düşünce ilişkisi, akılcı olmayan düşünceler ve bu düşünceleri değiştirme, öfke ile baş etme, kişiler arası ilişkilerde beklentilerin ifade edilmesi, benlik saygısı ile ilgili grup rehberliği etkinlikleri bulunmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Grup rehberliği etkinliklerinin yürütülmesi sırasında izlenen aşamaları, yapılan işlemleri bilir
2) Grup rehberliği etkinlikleri sırasında kullanılacak psikolojik danışmanlık becerilerine sahiptir.
3) Grup rehberliği etkinlikleri sırasında kullanılan psikolojik danışma becerilerini kullanır.
4) Bir grup rehberliği etkinliğini planlayarak yürütür.
5) İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine uygun kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki grup rehberliği etkinliklerini belirler.
6) İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine için bir dönem boyunca yapılacak grup rehberliği etkinliklerinin planını yapar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)