DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme yöntemi Derste yapılacak uygulamaların ve kaynakların gözden geçirilmesi
2 Uygulama grubundaki öğrencilerle tanışma, psikolojik ölçme aracını uygulama ve grup kurallarını belirleme Uygulama grubundaki öğrencilerle tanışma, psikolojik ölçme aracını uygulama ve grup kurallarını belirleme için hazırlık yapılması
3 Grup rehberliği planı, programdaki ilk etkinlik Grup rehberliği planı ve ilk etkinlik için hazırlık yapılması
4 Bir önceki etkinliğin değerlendirilmesi; programdaki ikinci etkinlik Bir önceki etkinliği değerlendirme ve ikinci etkinlik için hazırlık yapılması
5 Bir önceki etkinliğin değerlendirilmesi; programdaki üçüncü etkinlik Bir önceki etkinliği değerlendirme ve üçüncü etkinlik için hazırlık yapılması
6 Bir önceki etkinliğin değerlendirilmesi; programdaki dördüncü etkinlik Bir önceki etkinliği değerlendirme ve dördüncü etkinlik için hazırlık yapılması
7 Bir önceki etkinliğin değerlendirilmesi; programdaki beşinci etkinlik Bir önceki etkinliği değerlendirme ve beşinci etkinlik için hazırlık yapılması
8 Ara Sınav Sınıf rehberliği uygulaması, konsültasyon ve bireysel psikolojik danışma için hazırlık yapılması
9 Bir önceki etkinliğin değerlendirilmesi; programdaki altıncı etkinlik Bir önceki etkinliği değerlendirme ve programdaki altıncı etkinlik için hazırlık yapılması
10 Bir önceki etkinliğin değerlendirilmesi; programdaki yedinci etkinlik; sınıf rehberliği Bir önceki etkinliği değerlendirme ve programdaki yedinci etkinlik için hazırlık yapılması
11 Bir önceki etkinliğin değerlendirilmesi; programdaki sekizinci etkinlik Bir önceki etkinliği değerlendirme ve programdaki altıncı etkinlik için hazırlık yapılması
12 Bir önceki etkinliğin değerlendirilmesi; değerlendirme etkinliği Bir önceki etkinliği değerlendirme ve programdaki dokuzuncu etkinlik için hazırlık yapılması
13 Bir önceki etkinliğin değerlendirilmesi; sınıf rehberliği ve konsültasyon Bir önceki etkinliği değerlendirme ve programdaki etkinlik için hazırlık yapılması
14 Bir önceki etkinliğin değerlendirilmesi; sınıf rehberliği ve konsültasyon Bir önceki etkinliği değerlendirme ve programdaki etkinlik için hazırlık yapılması
15 Sınıf rehberliği; konsültasyon; psikolojik ölçme aracı uygulama ve değerlendirme; bireysel psikolojik danışma Bir önceki etkinliği değerlendirme ve programdaki etkinlik için hazırlık yapılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem boyunca yapılan tüm çalışmaların değerlendirilmesi için hazırlık yapılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar