DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma PDRZ   106 2 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin ÇAM
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSABAHATTİN ÇAM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilerin psikolojik danışma ve rehberlik alanını, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini, psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki hizmet türlerini tanımalarını, psikolojik danışma ve rehberlikle ilgili temel kavramları öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Dersin içeriğinde, psikolojik danışma ve rehberlikte temel kavramlar, rehberliğin anlamı, rehberliğin amacı, rehberlik ilkeleri, rehberlik ve eğitim, rehberlik ve diğer alanlar, rehberlik ve psikolojik danışmanın gelişimi, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; psikolojik danışma ve rehberlikte hizmet türleri, eğitsel rehberlik, mesleki rehberlik, bireysel ve grupla psikolojik danışma, psikolojik danışma ve rehberlik teknikleri, psikolojik danışmanların rol ve işlevleri, psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarıyla ilgili yasal düzenlemeler psikolojik danışma ve rehberliğin sorunları bulunmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Psikolojik danışma ve rehberlikte temel kavramları kavrar.
2) Rehberliğin anlamı, rehberliğin amacı ve rehberlik ilkelerini bilir.
3) Rehberlik ve eğitim arasındaki farkı bilir.
4) Rehberlik ve diğer alanlar arasındaki ilişkileri bilir.
5) Rehberlik ve psikolojik danışmanın gelişimini açıklar.
6) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini tanımlar.
7) Psikolojik danışma ve rehberlikte hizmet türlerini bilir.
8) Eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetlerini ifade eder.
9) Psikolojik danışma yaklaşımlarının özelliklerini bilir.
10) Psikolojik danışma, psikolojik danışma ve rehberlik tekniklerini kavrar.
11) Bireysel ve grupla psikolojik danışmanın özelliklerini bilir.
12) Psikolojik danışmanların rol ve işlevlerini bilir.
13) Psikolojik danışma ve rehberlikle ilgili yasal düzenlemeleri ifade eder.
14) Psikolojik danışma ve rehberliğin sorunlarının farkında olur.
15)