DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İlköğretim Kurumlarında Psik. Dan. Rehb. RPD   321 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Meral ATICI
Dersi Verenler
Prof. Dr.MERAL ATICI1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MERAL ATICI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, okullarda uygulanan gelişimsel yaklaşımına dayalı kapsamlı PDR programının amacı, ilkeleri, öğeleri ve geliştirilme aşamaları ile ilköğretimde PDR programlarının yürütülmesinde önemli olduğu düşünülen konsültasyon, çatışma çözme, akran yardımcılığı, benlik saygısı, verimli ders çalışma, sosyal beceri eğitimi ve çözüm odaklı danışma konusunda bilgi, beceri ve tutum kazanmaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğinde, okullarda uygulanan gelişimsel yaklaşıma dayalı kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programının amacı, ilkeleri, ögeleri ve geliştirilme aşamaları, konsültasyon, çatışma çözme, akran yardımcılığı, benlik saygısı, verimli ders çalışma, sosyal beceri eğitimi ve çözüm odaklı danışma bulunmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kapsamlı gelişimsel PDR programının amaç, ilke ve öğeleri ile geliştirilme aşamalarını bilir.
2) İlköğretim öğrencilerinin kişisel-sosyal, mesleki ve eğitsel alanlarda kazanmaları gereken yeterliklere örnekler verir.
3) İlköğretim öğrencilerinin kişisel-sosyal, mesleki ve eğitsel alanlardaki yeterlikleri kazanmaları için uygulanacak etkinlikleri belirler.
4) İlköğretimde kullanılabilecek konsültasyon modellerini açıklar.
5) Müzakere ve ara buluculuk yaklaşımını çatışma çözmede uygular.
6) Verimli ders çalışma programı yapar.
7) Akran yardımcıların üstlendiği rolleri ve yapacakları yardımları açıklar.
8) Benlik saygısını geliştirmede kullanılabilecek etkinlikleri ve yöntemleri seçer.
9) Sosyal beceri eğitimi programının içeriğini ve kullanılacak yöntem ve teknikleri belirler.
10) Çözüm odaklı danışma yaklaşımında kullanılan aşama ve teknikleri açıklar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
X
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders içeriği, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme yöntemleri Ders içeriğinin ve kaynaklarının gözden geçirilmesi Anlatım
2 Kapsamlı Gelişimsel PDR programının amaç, ilke ve öğeleri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
3 Kapsamlı Gelişimsel PDR programının geliştirilme aşamaları Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Kapsamlı Gelişimsel PDR programında öğrencilerde geliştirilecek yeterlikler ve etkinlikler Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
5 Konsültasyon ve Konsültasyon Modelleri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
6 Çatışma çözme stratejileri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Çatışma çözmede müzakare ve arabuluculuk yaklaşımları Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi, konu ve örnek olay için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Ara sınavı için hazırlık yapılması
9 Benlik saygısı ve benlik saygısını geliştirme etkinlikleri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Verimli ders çalışma yöntemleri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Sosyal beceri eğitimi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Akran yardımcılığı ve rolleri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Benlik saygısı, verimli ders çalışma ve sosyal beceriyle ilgili etkinliklerin izlenmesi Gösterim ve tartışma için hazırlık yapılması Tartışma
Gösteri
14 Çözüm odaklı danışma Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi, konu ve örnek olay için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
15 Dersle ilgili genel değerlendirme Dönem boyunca ele alınan konuların gözden geçirilmesi ve değerlendirme yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonu sınavı için hazırlık yapılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar