DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders içeriği, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme yöntemleri Ders içeriğinin ve kaynaklarının gözden geçirilmesi Anlatım
2 Kapsamlı Gelişimsel PDR programının amaç, ilke ve öğeleri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
3 Kapsamlı Gelişimsel PDR programının geliştirilme aşamaları Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Kapsamlı Gelişimsel PDR programında öğrencilerde geliştirilecek yeterlikler ve etkinlikler Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
5 Konsültasyon ve Konsültasyon Modelleri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
6 Çatışma çözme stratejileri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Çatışma çözmede müzakare ve arabuluculuk yaklaşımları Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi, konu ve örnek olay için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Ara sınavı için hazırlık yapılması
9 Benlik saygısı ve benlik saygısını geliştirme etkinlikleri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Verimli ders çalışma yöntemleri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Sosyal beceri eğitimi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Akran yardımcılığı ve rolleri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Benlik saygısı, verimli ders çalışma ve sosyal beceriyle ilgili etkinliklerin izlenmesi Gösterim ve tartışma için hazırlık yapılması Tartışma
Gösteri
14 Çözüm odaklı danışma Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi, konu ve örnek olay için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
15 Dersle ilgili genel değerlendirme Dönem boyunca ele alınan konuların gözden geçirilmesi ve değerlendirme yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonu sınavı için hazırlık yapılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar