DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İlköğretim Kurumlarında Psik. Dan. Rehb. RPD   321 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Meral ATICI
Dersi Verenler
Prof. Dr.MERAL ATICI1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MERAL ATICI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, okullarda uygulanan gelişimsel yaklaşımına dayalı kapsamlı PDR programının amacı, ilkeleri, öğeleri ve geliştirilme aşamaları ile ilköğretimde PDR programlarının yürütülmesinde önemli olduğu düşünülen konsültasyon, çatışma çözme, akran yardımcılığı, benlik saygısı, verimli ders çalışma, sosyal beceri eğitimi ve çözüm odaklı danışma konusunda bilgi, beceri ve tutum kazanmaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğinde, okullarda uygulanan gelişimsel yaklaşıma dayalı kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programının amacı, ilkeleri, ögeleri ve geliştirilme aşamaları, konsültasyon, çatışma çözme, akran yardımcılığı, benlik saygısı, verimli ders çalışma, sosyal beceri eğitimi ve çözüm odaklı danışma bulunmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kapsamlı gelişimsel PDR programının amaç, ilke ve öğeleri ile geliştirilme aşamalarını bilir.
2) İlköğretim öğrencilerinin kişisel-sosyal, mesleki ve eğitsel alanlarda kazanmaları gereken yeterliklere örnekler verir.
3) İlköğretim öğrencilerinin kişisel-sosyal, mesleki ve eğitsel alanlardaki yeterlikleri kazanmaları için uygulanacak etkinlikleri belirler.
4) İlköğretimde kullanılabilecek konsültasyon modellerini açıklar.
5) Müzakere ve ara buluculuk yaklaşımını çatışma çözmede uygular.
6) Verimli ders çalışma programı yapar.
7) Akran yardımcıların üstlendiği rolleri ve yapacakları yardımları açıklar.
8) Benlik saygısını geliştirmede kullanılabilecek etkinlikleri ve yöntemleri seçer.
9) Sosyal beceri eğitimi programının içeriğini ve kullanılacak yöntem ve teknikleri belirler.
10) Çözüm odaklı danışma yaklaşımında kullanılan aşama ve teknikleri açıklar.
11)
12)
13)
14)
15)