DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme hakkında bilgi Scan the content of course and references Anlatım
Tartışma
2 PDR hizmetlerinin eğitimdeki yeri ve işlevleri ile Türk kültürünün değerleri ve PDR hizmetleri Scan the content of course and references Anlatım
Tartışma
3 Rehberlikte gelişimsel yaklaşım Scan the content of course and references Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
4 Ortaöğretim dönemindeki öğrencilerin gelişimsel özellikleri ve rehberlik gereksinimleri Scan the content of course and references
5 Gelişimsel yaklaşıma göre ortaöğretim öğrencilerinin kişisel rehberlik hizmetleri Scan the content of course and references Anlatım
Tartışma
6 Gelişimsel yaklaşıma göre ortaöğretim öğrencilerinin eğitsel rehberlik hizmetleri Scan the content of course and references Anlatım
Tartışma
7 Sınav kaygısıyla baş etme becerileri eğitimi Scan the content of course and references Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav soru yazma
9 Rehberlikte Önleyici Yaklaşım: İşlevi, özellikleri, kapsam ve niteliği Scan the content of course and references Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Önlemede model ve kuramlar, koruyucu etmenler olarak yaşam becerileri Scan the content of course and references Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Akademik güdülenme destek eğitimi, Scan the content of course and references Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 İletişim becerileri eğitimi Scan the content of course and references Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Sosyal kaygıyla beş etme eğitimi Scan the content of course and references Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Problem çözme/ Kişilerarası problem çözme becerileri eğitimi Scan the content of course and references Tartışma
Grup Çalışması
15 Dersle ilgili genel değerlendirme Scan the content of course and references Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları soru yazma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
12345678