DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ortaöğretim Kurumlarında Rehberlik Hizmetleri RPD   324 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin ÇAM
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSABAHATTİN ÇAM1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSABAHATTİN ÇAM2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin ortaöğretim okullarında gelişimsel ve önleme yaklaşımları çerçevesinde sunulan PDR hizmetlerinin kapsam, planlama ve uygulamaları konusunda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğinde, gelimsel ve önleyici PDR yaklaşımları, Türk kültürünün değerleri ve rehberlik hizmetleri, ortaöğretim öğrencilerinin rehberlik gereksinimleri hakkında bilgiler verilmekte, sosyal beceri geliştirme ve akademik yeterliliği arttırma programları ele alınmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gelişimsel psikolojik danışma ve rehberlik yaklaşımıyla geleneksel yaklaşımın özelliklerini tanımlar.
2) Ortaöğretim öğrencilerinin kişisel-sosyal, mesleki ve eğitsel alanlarda kazanmaları gereken yeterliklere örnekler verir.
3) Ortaöğretim öğrencilerinin kişisel-sosyal, mesleki ve eğitsel alanlardaki yeterlikleri kazanmaları için uygulanacak etkinlikleri açıklar.
4) Öğretmenlerin sınıf içi uygulama ve yaklaşımlarının öğrencilerin kişisel-sosyal, mesleki ve eğitsel rehberlik açısından etkilerini değerlendirir.
5) Kültürel değerlerin PDR hizmetlerinin uygulanmasını nasıl etkileyebildiğini açıklar.
6) Önleyici PDR hizmetlerinin okullarda uygulanmasının gerekçelerini açıklar.
7) Önleme amaçlı bir PDR çalışmasının aşamalarını tanımlar.
8) Ortaöğretim öğrencilerinde risk faktörleri ve koruyucu faktörlerin neler olduğunu açıklar.
9) Önleyici PDR çalışmalarının dayandığı kuram ve modellerin neler olduğunu açıklar
10) Ortaöğretim öğrencilerinin sınav kaygılarını azaltmaya yönelik yapılacak bir PDR çalışmasının sürecini ve içeriğini açıklar.
11) Ortaöğretim öğrencilerinin sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaların içeriğini ve kullanılacak yöntem ve tekniklerin neler olduğunu açıklar.
12) Öğrencilerin akademik açıdan güdülenmelerine yönelik çalışmaların nasıl yapılabileceğini açıklar.
13)
14)
15)