DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikopatoloji I RPD   415 7 3 4 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mehmet BİLGİN
Dersi Verenler
Doç.Dr.MEHMET BİLGİN1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.MEHMET BİLGİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Psikolojik bozuklukları tanıma
Dersin İçeriği
Bu kursta öğrenciler, normal ve normaldışı davranış kriterlerini, davranış bozukluklarının sınıflandırılması, çocuk ve ergen davranış bozuklukları, kişilik bozuklukları, duygusal bozukluklar (kaygı, somatoform ve dissosiatif bozukluklar), konusunda temel kavram ve anlayışları kazanırlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Normaldışı nedir Normasldışını farklı yaklaşımlara göre açıklayabilme Çocuk ve ergen patolojisini tanıyabilme
2) zorlanma nedir türlerini kavrama
3) savunma düzeneklerini bilme
4) Belirti listesini öğrenme
5) Anamnez alma
6) alkol ve madde kullanımı bozukluklarını kavrama
7) Otizm ve türlerini bilme
8) ara sıvan
9) Çocukluk bozuklukları
10) davranım bozuklukları
11) uyku bozuklukları
12) yeme bozuklukları
13) cinsel bozuklular
14) cinsel işlev bozuklukları
15) parafililer


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Normaldışı nedir Ruh sağlığı ve bozuklukları. DSMIV-R Anlatım
2 Zorlanma Ruh sağlığı ve bozuklukları. DSMIV-R Anlatım
3 Savunma düzenekleri Ruh sağlığı ve bozuklukları. DSMIV-R Anlatım
4 Semptom listesi Ruh sağlığı ve bozuklukları. DSMIV-R Anlatım
5 anamnez alma Ruh sağlığı ve bozuklukları. DSMIV-R Anlatım
6 Alkol ve madde kullanımı Ruh sağlığı ve bozuklukları. DSMIV-R Anlatım
7 Otizm Ruh sağlığı ve bozuklukları. DSMIV-R Anlatım
8 Ara Sınav Ruh sağlığı ve bozuklukları. DSMIV-R Anlatım
9 Çocuklarda görülen bozukluklar Ruh sağlığı ve bozuklukları. DSMIV-R Anlatım
10 Davranım Bozuklukları Ruh sağlığı ve bozuklukları. DSMIV-R Anlatım
11 Uyku bozuklukları Ruh sağlığı ve bozuklukları. DSMIV-R Anlatım
12 Yeme bozuklukları Ruh sağlığı ve bozuklukları. DSMIV-R Anlatım
13 cinsel bozukluklar Ruh sağlığı ve bozuklukları. DSMIV-R Anlatım
14 cinsel işlev bozuklukları Ruh sağlığı ve bozuklukları. DSMIV-R Anlatım
15 parafililer Ruh sağlığı ve bozuklukları. DSMIV-R
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar