DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikopatoloji I RPD   415 7 3 4 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mehmet BİLGİN
Dersi Verenler
Doç.Dr.MEHMET BİLGİN1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.MEHMET BİLGİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Psikolojik bozuklukları tanıma
Dersin İçeriği
Bu kursta öğrenciler, normal ve normaldışı davranış kriterlerini, davranış bozukluklarının sınıflandırılması, çocuk ve ergen davranış bozuklukları, kişilik bozuklukları, duygusal bozukluklar (kaygı, somatoform ve dissosiatif bozukluklar), konusunda temel kavram ve anlayışları kazanırlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Normaldışı nedir Normasldışını farklı yaklaşımlara göre açıklayabilme Çocuk ve ergen patolojisini tanıyabilme
2) zorlanma nedir türlerini kavrama
3) savunma düzeneklerini bilme
4) Belirti listesini öğrenme
5) Anamnez alma
6) alkol ve madde kullanımı bozukluklarını kavrama
7) Otizm ve türlerini bilme
8) ara sıvan
9) Çocukluk bozuklukları
10) davranım bozuklukları
11) uyku bozuklukları
12) yeme bozuklukları
13) cinsel bozuklular
14) cinsel işlev bozuklukları
15) parafililer