DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Dersin İçerik, Amaç ve Gerekliliklerinin Tanıtılması Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması
2 Bilim ve temel kavramlar Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması
3 Bilim tarihine ilişkin temel bilgiler Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması
4 Bilimsel araştırmanın yapısı Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması
5 Bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması
6 Problem Kendi alanınızla ilgili bir problem seçerek bu problemi; iki sayfayı geçmeyecek şekilde tanımlayarak açıklayınız. Problem durumunun sonunda problem mutlaka bir soru şeklinde ifade edilmelidir.
7 Problem durumu Belirlediğiniz probleme ilişkin amaçlar yazınız. Amaçlar hem genel amaç hem de alt amaçları kapsamlarıdır. Alt amaçları soru olarak ifade ediniz. Seçtiğiniz probleme ilişkin olası sayıltı ve sınırlılıkları belirtiniz.
8 Ara Sınav ödev teslimi
9 Araştırmanın Modeli Daha önce seçtiğiniz probleme en uygun araştırma modelini belirleyerek, modeli ve şeçme gerekçesini kısaca açıklayınız
10 Evren ve Örneklem Araştırmanıza uygun olası evren ve örneklemi belirleyerek nasıl örneklem seçeceğinizi açıklayınız.
11 Veri toplama yöntemleri: Nicel veri toplama teknikleri Araştırmanın problem ve amaçlarına uygun veri toplama yollarını belirleyerek uygun bir veri toplama aracı hazırlayınız. Örneğin; anket, gözlem formu, görüşme formu vb.
12 Verilerin toplanması Veri toplama araçlarının uygulanması
13 Verilerin analizi Veri girişinin yapılması ve veri matrisinin oluşturulması
14 Verilerin yorumlanması ve raporlaştırılması Bulguların yazılması
15 Verilerin yorumlanması ve raporlaştırılması 2 Tartışma, yorum, sonuç ve önerilerin yazılması ve araştırma raporunun tamamlanması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar