DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Dersin İçerik, Amaç ve Gerekliliklerinin Tanıtılması Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
2 Bilim ve temel kavramlar Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Bilim tarihine ilişkin temel bilgiler Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Bilimsel araştırmanın yapısı Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
5 Bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
6 Problem Kendi alanınızla ilgili bir problem seçerek bu problemi; iki sayfayı geçmeyecek şekilde tanımlayarak açıklayınız. Problem durumunun sonunda problem mutlaka bir soru şeklinde ifade edilmelidir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
7 Problem durumu Belirlediğiniz probleme ilişkin amaçlar yazınız. Amaçlar hem genel amaç hem de alt amaçları kapsamlarıdır. Alt amaçları soru olarak ifade ediniz. Seçtiğiniz probleme ilişkin olası sayıltı ve sınırlılıkları belirtiniz. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
8 Ara Sınav ödev teslimi Yazılı Sınav
9 Araştırmanın Modeli Daha önce seçtiğiniz probleme en uygun araştırma modelini belirleyerek, modeli ve şeçme gerekçesini kısaca açıklayınız Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
10 Evren ve Örneklem Araştırmanıza uygun olası evren ve örneklemi belirleyerek nasıl örneklem seçeceğinizi açıklayınız. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
11 Veri toplama yöntemleri: Nicel veri toplama teknikleri Araştırmanın problem ve amaçlarına uygun veri toplama yollarını belirleyerek uygun bir veri toplama aracı hazırlayınız. Örneğin; anket, gözlem formu, görüşme formu vb. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
12 Verilerin toplanması Veri toplama araçlarının uygulanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
13 Verilerin analizi Veri girişinin yapılması ve veri matrisinin oluşturulması Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
14 Verilerin yorumlanması ve raporlaştırılması Bulguların yazılması Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
15 Verilerin yorumlanması ve raporlaştırılması 2 Tartışma, yorum, sonuç ve önerilerin yazılması ve araştırma raporunun tamamlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar