DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitimde Araştırma Yöntemleri EFMZ   206 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Özkan ÖZGÜN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSABAHATTİN ÇAM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarının, öncelikle yaşama ve olaylara karşı bilimsel bir bakış açısı kazandırarak, bir problemi bilimsel yöntemi kullanılarak nasıl çözmeye çalışacakları konusunda bilgi, beceri ve tutum geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Bilim ve bilimsel araştırma süreciyle ilgili temel kavramlar, bilim tarihi ve felsefesi, Bilimin doğası, bilimsel yöntem ve bilimsel yöntem hakkındaki farklı bakış açıları, Bilimsel araştırmanın yapısı, problem, araştırmanın modeli, evren-örneklem, veri toplama ve analiz etme, verilerin sunumu yorumlanması ve raporlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgi ve bilim kavramlarının tarihsel süreç içerisindeki dönüşümlerini tartışır.
2) Bilimsel düşünme yönteminin yaşamı anlama ve sorgulamadaki yeri ve önemini açıklar.
3) Sosyal bilimlerde bilimsel yöntemin sınırlılıklarını açıklar.
4) Sosyal bilimlerde kullanılan araştırma süreç ve teknikleriyle ilgili incelemeler yapar ve sunar
5) Sosyal bilimlerde kullanılan araştırma süreç ve teknikleriyle ilgili incelemeler yapar ve sunar
6) Araştırma için bir problem belirler, bilimsel yöntem basamaklarını kullanarak araştırma yapar.
7) Yaptığı araştırmanın raporunu kurallara uygun olarak yazar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)