DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Test Dışı Teknikler * PDRZ   208 4 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet BİLGİN
Dersi Verenler
Doç. Dr.MEHMET BİLGİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Test dışı tekniklerini bilme ve uygulama becerisi kazanma
Dersin İçeriği
Bu dersteki öğrenme etkinlikleriyle öğrenciler; Bireysel ayrılıklar, bireylerin özellikleri, bireylerin psikolojik açıdan yetenek, ilgi, değer, kişilik özellikleri, sosyo-ekonomik özellikleri kavramlarını bilirler. Bireylerin kişisel özelliklerini, içinde bulundukları koşulları, olanaklarını, engellerini tanımak için Kendini Değerlendirme Envanteri, Kuder Tercih Envanteri, Edwards Tercih Envanteri, Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri, Sınav Kaygısı Envanterini uygular, puanlar yorumlarlar. Olabildiğince nesnel ölçütlerle tanıdıkları öğrencilerinin, rehberlik ve psikolojik danışma ilkelerine uygun şekilde kendilerini tanımalarına elverişli ortam hazırlarlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bireyi Tanıma teknikleri nedir ve sınıflandırılması Araştırma, okuma, kaynak tarama.
2 Birey ve bireysellik Araştırma, okuma, kaynak tarama.
3 Bireyi diğerlerinden ayıran özellikler Araştırma, okuma, kaynak tarama.
4 Bireyin ölçülebilen özellikleri ve neden ölçüldüğü Araştırma, okuma, kaynak tarama.
5 Problem tarama envanteri Araştırma, okuma, kaynak tarama.
6 Anket Araştırma, okuma, kaynak tarama.
7 Anket Araştırma, okuma, kaynak tarama.
8 Ara Sınav Sınava hazırlanma
9 Sosyometri Araştırma, okuma, kaynak tarama.
10 Sosyometri Araştırma, okuma, kaynak tarama.
11 Kim bu Araştırma, okuma, kaynak tarama.
12 Gözlem Araştırma, okuma, kaynak tarama.
13 Otobiyografi Araştırma, okuma, kaynak tarama.
14 Vaka kaydı ve incelemesi Araştırma, okuma, kaynak tarama.
15 Görüşme Araştırma, okuma, kaynak tarama.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar