DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Test Dışı Teknikler * PDRZ   208 4 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet BİLGİN
Dersi Verenler
Doç. Dr.MEHMET BİLGİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Test dışı tekniklerini bilme ve uygulama becerisi kazanma
Dersin İçeriği
Bu dersteki öğrenme etkinlikleriyle öğrenciler; Bireysel ayrılıklar, bireylerin özellikleri, bireylerin psikolojik açıdan yetenek, ilgi, değer, kişilik özellikleri, sosyo-ekonomik özellikleri kavramlarını bilirler. Bireylerin kişisel özelliklerini, içinde bulundukları koşulları, olanaklarını, engellerini tanımak için Kendini Değerlendirme Envanteri, Kuder Tercih Envanteri, Edwards Tercih Envanteri, Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri, Sınav Kaygısı Envanterini uygular, puanlar yorumlarlar. Olabildiğince nesnel ölçütlerle tanıdıkları öğrencilerinin, rehberlik ve psikolojik danışma ilkelerine uygun şekilde kendilerini tanımalarına elverişli ortam hazırlarlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-