DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocuk İstismarı ve İhmali * PDRS   204 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. İsmail SANBERK
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.İSMAİL SANBERK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çocuk ve ergen istismar ve ihmal kavramları hakkında bilgi vermek. İstismar ve ihmale uğramış çocuk ve ergen bireylere yaklaşımlar hakkında beceri ve deneyim kazandırmak.
Dersin İçeriği
Çocuk istismar ve ihmalinin tanımı ve türleri, nedenleri, belirtileri ve önleyici-tedavi edici yaklaşımları. Psikolojik danışman sorumlulukları, eğitsel uygulamaları ve yasal sorumluluklar

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çocuk ve ergen istismarının tanımı ve türleri Okuma, araştırma
2 Çocuk ve ergen istismarının tanımı ve türleri Okuma, araştırma
3 Çocuk ve ergen istismar ve ihmalin nedenleri Okuma, araştırma
4 Çocuk ve ergen istismar ve ihmalin nedenleri Okuma, araştırma
5 Çocuk ve ergen istismar ve ihmalin nedenleri Okuma, araştırma
6 Çocuk ve ergen istismar ve ihmalin belirtileri Okuma, araştırma
7 Çocuk ve ergen istismar ve ihmalin belirtileri Okuma, araştırma
8 Ara Sınav Okuma, araştırma
9 Çocuk ve ergen istismar ve ihmalinde okul temelli önleyici müdahaleler Okuma, araştırma
10 Çocuk ve ergen istismar ve ihmalinde aile temelli önleyici müdahaleler Okuma, araştırma
11 Çocuk ve ergen istismar ve ihmalinde krize müdahale Okuma, araştırma
12 İstismar ve ihmal konusunda çocuk ve ergenlerle görüşme Okuma, araştırma
13 İstismar ve ihmale uğramış çocuklar için yasal düzenlemeler ve psikolojik danışmanların yasal sorumlulukları Okuma, araştırma
14 İstismar ve ihmale uğramış çocuklar için yasal düzenlemeler ve psikolojik danışmanların yasal sorumlulukları Okuma, araştırma
15 Dersin değerlendirilmesi Konuları okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuları okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar