DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocuk İstismarı ve İhmali * PDRS   204 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. İsmail SANBERK
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.İSMAİL SANBERK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çocuk ve ergen istismar ve ihmal kavramları hakkında bilgi vermek. İstismar ve ihmale uğramış çocuk ve ergen bireylere yaklaşımlar hakkında beceri ve deneyim kazandırmak.
Dersin İçeriği
Çocuk istismar ve ihmalinin tanımı ve türleri, nedenleri, belirtileri ve önleyici-tedavi edici yaklaşımları. Psikolojik danışman sorumlulukları, eğitsel uygulamaları ve yasal sorumluluklar

Dersin Öğrenme Kazanımları
-