DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikolojik Danışma Kuramlarında Seminer II * RPD   430 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan KIRDÖK
Dersi Verenler
Arş.Gör.İDİL EREN KURT1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.Ayça SARAÇ DENGİZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin alanla ilgili yazılmış kitapları tanımaları, bir kitabı özetleme ve grup önünde etkili sunum yapabilme becerisi kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Psikolojik Danışma alanındaki güncel literatürü belirtme, alanla ilgili güncel kitapları inceleyerek özetleme, etkili sunum yapabilme

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
X
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı ve kitap dağıtımı Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
2 Öğrenciler tarafından insan ilişkileri konusunda kitap sunumu Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
3 Öğrenciler tarafından meslek seçimi konulu kitap sunumu Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
4 Öğrenciler tarafından eş seçimi kitap sunumu Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
5 Öğrenciler tarafından bilişsel süreçler kitap sunumu Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
6 Öğrenciler tarafından duygusal süreçler konulu kitap sunumu Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
7 Öğrenciler tarafından beyin ve öğrenme hakkında kitap sunumu Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
8 Ara Sınav Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
9 Öğrenciler tarafından gelişim psikolojisi hakkında kitap sunumu Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
10 Öğrenciler tarafından aile ilişkileri hakkında kitap sunumu Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
11 Öğrenciler tarafından ölüm ve yas konulu kitap sunumu Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
12 Öğrenciler tarafından ikna hakkında kitap sunumu Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
13 Öğrenciler tarafından kişilik gelişimi kitap sunumu Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
14 Öğrenciler tarafından aşk ve evlilik hakkında kitap sunumu Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
15 Öğrenciler tarafından postmodern terapi kuramları hakkında kitap sunumu Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar