DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ölçme ve Değerlendirme RPD   328 6 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mükerrem TAŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMÜKERREM TAŞ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMÜKERREM TAŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, öğretmen adaylarına, bir dersin ölçme-değerlendirme süreci boyunca, kullanılması gereken ölçme araçlarını belirleme, uygulama ve değerlendirme gibi temel becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçmede geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık, test planı, geleneksel ve alternatif ölçme araç ve teknikleri, ölçme araç ve tekniklerinin özellikleri, ölçme sonuçları üzerinde temel istatistiki işlemler, eğitimde kullanılan çeşitli ölçme araçlarını geliştirme ve sınıf içi değerlendirme ve not verme konularından oluşmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ölçme ve değerlendirme kavramlarını tanımlar
2) Öğretimde ölçme ve değerlendirmenin rolünü ve önemini açıklar/ kabul eder
3) Eğitimde kullanılan ölçme araç ve tekniklerini açıklar
4) Ölçme araçlarında bulunması gereken özellikleri açıklar
5) Test maddesi hazırlar/ uygular/ değerlendirir
6) Okul öğrenmelerinde kullanılan araçlardan elde edilen puanların test ve madde istatistiklerini hesaplar
7) Değerlendirme ve not verme tekniklerini uygular.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve temel kavramlar İlgili konuları araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve temel kavramlar İlgili konuları araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Öğretimde ölçme-değerlendirmenin planlanması İlgili konuları araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Ölçümlerin geçerlik ve güvenirliği İlgili konuları araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Ölçümlerin geçerlik ve güvenirliği İlgili konuları araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Ölçme-değerlendirmede geleneksel testler İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Ölçme-değerlendirmede geleneksel testler İlgili konuları araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav yok
9 Ölçme-değerlendirmede çağdaş yaklaşımlar İlgili konuları araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Ölçme-değerlendirmede çağdaş yaklaşımlar İlgili konuları araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Öğrenme alan ve düzeylerine uygun ölçme araçları hazırlama İlgili konuları araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Test geliştirme İlgili konuları araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
13 Test geliştirme İlgili konuları araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
14 Sınıf içi değerlendirme ve not verme İlgili konuları araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
15 Sınıf içi değerlendirme ve not verme İlgili konuları araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yok

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar