DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Grup Rehberliği Etkinlikleri RPD   330 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Meral ATICI
Dersi Verenler
Prof. Dr.MERAL ATICI1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MERAL ATICI1. Öğretim Grup:B
Doç. Dr.Dr.İSMAİL SANBERK1. Öğretim Grup:C
SEYDA MAVRUK ÖZBİÇER1. Öğretim Grup:D
Prof. Dr.MERAL ATICI2. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSABAHATTİN ÇAM2. Öğretim Grup:B
Doç. Dr.Dr.İSMAİL SANBERK2. Öğretim Grup:C
SEYDA MAVRUK ÖZBİÇER2. Öğretim Grup:D
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, grup rehberliği etkinliklerini planlama ve uygulama konusunda bilgi ve beceri kazanmaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğinde, grup rehberliği etkinliklerinin amacı, içeriği, uygulanması sırasında kullanılacak beceriler; iletişim engelleri, iletişimde geri bildirim ve etkin dinleme, kendini tanıma, anlama ve kendini kabul, kişilik özellikleri, başkalarıyla benzer ve onlardan farklı olan özellikler, çekingenlik, girişkenlik ve saldırganlık, duygular, duyguları ifade etme, duygu ile düşünce ilişkisi, akılcı olmayan düşünceler ve bu düşünceleri değiştirme, öfke ile baş etme, kişiler arası ilişkilerde beklentilerin ifade edilmesi, benlik saygısı ile ilgili grup rehberliği etkinlikleri bulunmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Grup rehberliği etkinliklerinin yürütülmesi sırasında izlenen aşamaları, yapılan işlemleri bilir
2) Grup rehberliği etkinlikleri sırasında kullanılacak psikolojik danışmanlık becerilerine sahiptir.
3) Grup rehberliği etkinlikleri sırasında kullanılan psikolojik danışma becerilerini kullanır.
4) Bir grup rehberliği etkinliğini planlayarak yürütür.
5) İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine uygun kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki grup rehberliği etkinliklerini belirler.
6) İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine için bir dönem boyunca yapılacak grup rehberliği etkinliklerinin planını yapar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme Plans group guidance activities to be conducted during a term for primary and secondary school students. Anlatım
Tartışma
2 Grup rehberliği etkinliklerinin amacı, içeriği, uygulanması sırasında kullanılacak beceriler Plans group guidance activities to be conducted during a term for primary and secondary school students. Tartışma
Rol Oynama
3 İletişim engelleri Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
Rol Oynama
4 İletişimde geri bildirim ve etkin dinleme Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
Rol Oynama
5 Kendini tanıma, anlama ve kendini kabul Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
Rol Oynama
6 Kişilik özellikleri, başkalarına benzer ve farklı olan özellikler Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
Rol Oynama
7 Çekingenlik, girişkenlik ve saldırganlık Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
Rol Oynama
8 Ara Sınav Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması
9 Duygular, duyguları ifade etme, duygu düşünce ilişkisi Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
Rol Oynama
10 Akılcı olmayan düşünceler ve bu düşünceleri değiştirme Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
Rol Oynama
11 Öfke ile baş etme Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
Rol Oynama
12 Kişilerarası ilişkilerde beklentilerin ifade edilmesi Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
Rol Oynama
13 Benlik saygısı Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
Rol Oynama
14 Kişilerarası ilişkilerde olumlu geribildirimin önemi Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Dersle ilgili genel değerlendirme Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Derste yapılan etkinlik ve dersin değerlendirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar