DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikolojide Ölçme Araçları II RPD   334 6 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet BİLGİN
Dersi Verenler
Doç. Dr.MEHMET BİLGİN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.MEHMET BİLGİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
gelişim,zeka, yetenek ve profektif testler kullanabilme
Dersin İçeriği
gelişim,zeka, yetenek ve profektif testler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) TAT kullanabilme
2) CAT kullanabilme
3) PARQ kullanabilme
4) Denver gelişim testini kullanbilme
5) Ankara gelişim testini kullanbilme
6) ROTTER testini kullanabilme
7) BİER testini kullanabilme
8) ara sınav
9) Anne baba tutum ölçeğini kullanbilme
10) karar verme ölçeğini kullanbilme
11) Kişilerarası ilişkiler ölçeği
12) MMPI kullanbilme
13) WESCHLER zeka testini kullanbilme
14) stanfor-binet zeka testini kullanbilme
15) KENT EGY testini kullanabilme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tematik algı testi anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
2 çocuklar için algı testi anlatım
3 anne baba ergen iletişim ölçeği anlatım
4 denver anlatım
5 ankara anlatım
6 rotter anlatım
7 bier cümle tamamlama testi anlatım
8 Ara Sınav yazılı sınav
9 anne baba tutum anlatım
10 karar verme anlatım
11 minnesota çok yönlü kişilik envanteri anlatım
12 weschler anlatım
13 stanford anlatım
14 kent egy anlatım
15 Rotter anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar