DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikolojik Danışma Kuramları II RPD   336 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatoş BULUT ATEŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATOŞ BULUT ATEŞ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiFATOŞ BULUT ATEŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin genel amacı, öğrencilere, psikolojik danışma sürecini açıklayan farklı görüşler ve farklı terapi çeşitlerinin genel özellikleri, türleri ve amaçları hakkında gerekli bilgilerin verilmesidir.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında öğrenciler farklı danışma kuramlarının amaçları, aşamaları, yöntem ve tekniklerini öğrenir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Modern psikolojik danışmanın tarihsel sürecini açıklama
2) Psikanalitik kuramın temel kavram ve sürecini belirtme
3) Bireysel psikoloji kuramının temel kavram ve sürecini belirtme
4) Analitik Psikoloji kuramının temel kavram ve sürecini belirtme
5) Orgon terapi kuramının temel kavram ve sürecini belirtme
6) Varoluşçu psikoloji kuramının temel kavram ve sürecini belirtme
7) Logo Terapi kuramının temel kavram ve sürecini belirtme
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Psikolojik Danışmanın Tarihçesi Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
2 Psikanalitik Kuram Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
3 Psikanalitik Kuram Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
4 Psikanalitik Kuram Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
5 Psikanalitik Kuram Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
6 Adleryan Terapi Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
7 Adleryan Terapi Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
8 Ara Sınav
9 Jungyan Terapi Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
10 Jungyan Terapi Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
11 Gestalt terapi Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
12 Gestalt terapi Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
13 Varoluşçu Terapi Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
14 Varoluşçu Terapi Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
15 Logo Terapi Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar