DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizyolojik Psikoloji PDRZ   102 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Kübra AKILLIOĞLU
Dersi Verenler
KÜBRA AKILLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin insan fizyolojinin temel ögelerini anlamasına, fizyoloji ile psikoloji arasındaki ilişkiyi kavramasına, merkezi ve çevresel sinir sisteminin yapılarını tanımlamalarına, davranışların sinir sistemi tarafından kontrolünü kavramalarına, fizyolojik psikolojinin güncel araştırmalarının sinir sistemi hastalıkları tanı, tedavi ve rehabilitasyonuna katkılarını incelemelerine yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği
insan fizyolojinin temel ögeleri, fizyoloji ile psikoloji arasındaki ilişki, merkezi ve çevresel sinir sistemi, davranışların sinir sistemi tarafından kontrolü, fizyolojik psikolojinin güncel araştırmalarının sinir sistemi hastalıkları tanı, tedavi ve rehabilitasyonuna katkıları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan fizyolojinin temel ögelerini anlar.
2) Fizyoloji ile psikoloji arasındaki ilişkiyi kavrar.
3) Bireyin fizyolojik yönünün psikolojik açıdan etkilerini fark eder.
4) Merkezi ve çevresel sinir sisteminin yapılarını tanımlar.
5) Merkezi ve çevresel sinir sisteminin faaliyetlerini tanımlar.
6) Davranışlarımızın sinir sistemi tarafından kontrolünü kavrar.
7) Beynin ana yapılarını ayırt eder.
8) İlaçların nörotransmiterler ile presinaptik ve postsinaptik reseptörler üzerindeki etkilerini açıklar.
9) Sinir yapısını tanımlar.
10) Merkezi sinir sisteminin faaliyetlerini tanımlar.
11) Davranışlarımızın sinir sistemi tarafından kontrolünü kavrar.
12) Nörobilime ilişkin teorik altyapıyı açıklar.
13) Psikofizyolojik metodolojiyi betimler.
14) Fizyolojik psikoloji güncel araştırmalarının sinir sistemi hastalıkları tanı, tedavi ve rehabilitasyonuna katkılarını inceleyebilir.
15) Fizyolojik sinir sistemi bozukluklarının sebeplerini anlayabilir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İnsan Fizyolojisinin temel ögeleri, fizyoloji ile psikoloji ilişkisi anlatım, soru cevap, tartışma
2 Canlı ve çevresi. Hücre fizyolojisi. DNAdan kalıtımın aktarılışı. anlatım, soru cevap, tartışma
3 Kan fizyolojisi. Dolaşım ve solunum sistemleri. anlatım, soru cevap, tartışma
4 Beynin anatomik yapıları ve işlevleri.Korteks (Primer ve Asosyasyon),işlevleri. anlatım, soru cevap, tartışma
5 Sinir sisteminde iletişim. Nöronda uyurılma ve iletişim. anlatım, soru cevap, tartışma
6 Sinaptik ileti. İlaçların sinaptik iletiye etkileri. anlatım, soru cevap, tartışma
7 Doğum öncesi ve doğum sonrası beyin gelişimi. anlatım, soru cevap, tartışma
8 Ara Sınav ara sınav yapılması
9 Duyu sistemi. Hareket sistemi. anlatım, soru cevap, tartışma
10 Parietal lob ve işlevleri. Nesne agnozisi,Prosopagnozi,İhmal sendromu. anlatım, soru cevap, tartışma
11 Temporal ve Oksipital loblar ve işlevleri. Bozulmaları. anlatım, soru cevap, tartışma
12 Prefrontal Sistem. Yönetici (executive) işlevler. anlatım, soru cevap, tartışma
13 Yönetici işlevler(devam). Bozulmaları, frontal sendromlar. anlatım, soru cevap, tartışma
14 Hormonlar. anlatım, soru cevap, tartışma
15 Temel psikolojik süreçlerin sinirsel ve kimyasal temellerinin araştırılması. anlatım, soru cevap, tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yarıyıl sonu sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar