DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gelişim Psikolojisi 1 PDRZ   104 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Metehan ÇELİK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMETEHAN ÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin genel amacı gelişim psikolojisi ile ilgili mesleki kavramları ve teorileri ve gelişim alanları, dönem ve görevleri konusunda genel bir anlayış kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır; Gelişim ve gelişim ile ilgili kavramlar, gelşim görevleri, bedensel ve dil gelişimi, gelişim kuramları, ve zihinsel gelişim vb

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gelişim ve gelişim ile ilgili kavramları öğrenme
2) Bebeklik dönemi gelişim özelliklerini öğrenme
3) okul öncesi dönemi gelişim özelliklerini öğrenme
4) İkinci çocukluk dönemi gelişim özelliklerini öğrenme
5) ergenlik dönemi gelişim özelliklerini öğrenme
6) genç yetişkinlik dönemi ve gelişim özelliklerini öğrenme
7) orta yetişkinlik dönemi ve gelişim özelliklerini öğrenme
8) Arasınav
9) son yetişkinlik dönemi ve gelişim özelliklerini öğrenme
10) ölüm ve kayıp kavramlarını öğrenme
11) sosyal gelişimi öğrenme
12) cinsiyet ve cinsiyet rolleri gelişim özelliklerini öğrenme
13) toplum ve cinsiyet gelişimini öğrenme
14) cinsiyet rolleri ve cinsiyet rolleri gelişim özelliklerini öğrenme
15) kültür ve Kültürel gelişimi öğrenme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
X
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 John Dewey ve ahlak gelişimi Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 James Rest ve ahlak gelişimi Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Yetişkinlerde bilişsel gelişimi ve kavramlar Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kişilik gelişimini ve kavramlar Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Psikoanalitik kişilik kuramlarını ve kavramları Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Geleneksel psikoanalitik teori Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Topografik Kişilik Kuramı Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Araştırma, okuma, kaynak tarama. Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
9 Yapısal kişilik modeli Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 psikoseksüel kişilik gelişim dönemleri Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 savunma mekanizmaları Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Psikososyal kişilik kuramı Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Öğrenme ve insancıl kuramlar Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Bireysel farklılıkların nedenleri Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Çocuk gelişiminde risk barındıran durumlar Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Araştırma, okuma, kaynak tarama. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar