DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma PDRZ   106 2 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin ÇAM
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSABAHATTİN ÇAM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Psikolojik danışma ve rehberlik alanını tanıtma ve lisans programını hakkında bilgi verme
Dersin İçeriği
Psikolojik danışma ve rehberlikte temel kavramlar, rehberliğin anlamı, rehberliğin amacı, rehberlik ilkeleri, rehberlik ve eğitim, rehberlik ve diğer alanlar, rehberlik ve psikolojik danışmanın gelişimi, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; psikolojik danışma ve rehberlikte hizmet türleri, eğitsel rehberlik, mesleki rehberlik, psikolojik danışma, psikolojik danışma ve rehberlik teknikleri; psikolojik danışma ve rehberlikte örgüt ve personel; psikolojik danışma ve rehberliğin sorunları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Psikolojik danışma ve rehberlikte temel kavramlar
2) Rehberliğin anlamı
3) Rehberliğin amacı ve ilkeleri
4) Rehberlik ve eğitim
5) Rehberlik ve psikolojik danışmanın gelişimi
6) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri
7) Psikolojik danışma ve rehberlikte hizmet türleri
8) Eğitsel rehberlik
9) Mesleki rehberlik
10) Psikolojik danışma
11) Psikolojik danışma ve rehberlik teknikleri
12) Psikolojik danışma ve rehberlikte örgüt ve personel
13) Psikolojik danışma ve rehberliğin sorunları
14) Öğrenci kişilik hizmetlerinin amacı ve eğitimdeki yeri
15) Alandaki yeni gelişmeler


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Psikolojik danışma tanımı ve sınıflandırılması Çağdaş Eğitimde Psikolojik Danışma. Özgüven, Rehberlik. Cana G; Yeşilyaprak, B. Anlatım
Yazılı Sınav
2 Psikolojik danışma ve eğitim farkı Çağdaş Eğitimde Psikolojik Danışma. Özgüven, Rehberlik. Cana G; Yeşilyaprak, B.
3 Psikolojik danışma ilkeleri Çağdaş Eğitimde Psikolojik Danışma. Özgüven, Rehberlik. Cana G; Yeşilyaprak, B.
4 Psikolojik danışma servisleri Çağdaş Eğitimde Psikolojik Danışma. Özgüven, Rehberlik. Cana G; Yeşilyaprak, B.
5 Bilgi toplama servisi Çağdaş Eğitimde Psikolojik Danışma. Özgüven, Rehberlik. Cana G; Yeşilyaprak, B.
6 Eğitsel bilgi verme Çağdaş Eğitimde Psikolojik Danışma. Özgüven, Rehberlik. Cana G; Yeşilyaprak, B.
7 Mesleki bilgi verme Çağdaş Eğitimde Psikolojik Danışma. Özgüven, Rehberlik. Cana G; Yeşilyaprak, B.
8 Ara Sınav Anlatım
Yazılı Sınav
9 Kişisel sosyal bilgi verme Çağdaş Eğitimde Psikolojik Danışma. Özgüven, Rehberlik. Cana G; Yeşilyaprak, B.
10 Bilgi toplama servisi Çağdaş Eğitimde Psikolojik Danışma. Özgüven, Rehberlik. Cana G; Yeşilyaprak, B.
11 Psikolojik ölçme yöntemleri Çağdaş Eğitimde Psikolojik Danışma. Özgüven, Rehberlik. Cana G; Yeşilyaprak, B.
12 Bireyi tanıma teknikleri Çağdaş Eğitimde Psikolojik Danışma. Özgüven, Rehberlik. Cana G; Yeşilyaprak, B.
13 Psikolojik danışma servisi Çağdaş Eğitimde Psikolojik Danışma. Özgüven, Rehberlik. Cana G; Yeşilyaprak, B.
14 Konsültasyon servisi Çağdaş Eğitimde Psikolojik Danışma. Özgüven, Rehberlik. Cana G; Yeşilyaprak, B.
15 Çevre ve veli ilişkiler servisi Çağdaş Eğitimde Psikolojik Danışma. Özgüven, Rehberlik. Cana G; Yeşilyaprak, B.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar