DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitime Giriş EFMZ   101 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBİRSEL AYBEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, eğitim-öğretim ve öğrenme ile ilgili temel kavramların kazandırılmasını sağlamak, bir eğitim kurumu olarak okulun işlevlerini, eğitimin toplumsal, felsefi, psikolojik ve ekonomik temellerini, diğer bilimlerle ilişkisini açıklamaktır. Bu derste ayrıca Türk Milli Eğitiminin genel yapısı, amacı, ilkeleri, ilgili yasaları ile öğretmenlik mesleğinin özelliklerinin açıklanarak öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar; eğitimin amaçları ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi; eğitimin hukuki, sosyal, kültürel, tarihi, politik, ekonomik, felsefi ve psikolojik temelleri; eğitim bilimlerinde yöntem; bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf; öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler; yirmi birinci yüzyılda eğitimle ilgili yönelimler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler Eğitim-Öğretim ve Öğrenme kavramlarını açıklayabilir
2) Öğrenciler eğitimin alt türlerini ve bu türler arasındaki benzerlik ve farklılıkları açıklayabilir
3) Öğrenciler Eğitim Kurumlarının açık ve gizli işlevlerini açıklayabilir
4) Öğrenciler Eğitimin toplumsal, felsefi, psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve hukuksal temellerini açıklayabilir
5) Eğitimin diğer bilimlerle ilişkisini kurma
6) Eğitim felsefesi akımlarını sınıflama, bu akımların genel felsefelerle ilişkisini belirtme
7) Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerini sıralayarak her birini açıklama
8) Milli Eğitimle ilgili temel yasaları tanımlama
9) Öğretmenlik mesleğinin ve iyi bir öğretmenin niteliklerini açıklama
10) Türk Milli Eğimiyle ilgili tarihi olguları listeleme ve her birini kısaca açıklama,
11) Eğitimde kullanılan bilimsel araştırma yöntemlerini sınıflayarak açıklama
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eğitim-Öğretim ve Öğrenme Kavramları, Eğitim Türleri Eğitim, öğretim, öğrenme kavramlarının farklı tanımlarını bulma ve yazma Anlatım
2 Eğitim Kurumlarının İşlevleri, Eğitimin Temelleri Kaynak kitapları okuma Anlatım
3 Eğitimin Toplumsal ve Ekonomik Temelleri Kaynak kitapları okuma Anlatım
4 Eğitimin Psikolojik Temelleri Kaynak kitapları okuma Anlatım
5 Felsefe ve Eğitim Kaynak kitapları okuma Anlatım
6 Eğitim Felsefesi Akımları Kaynak kitapları okuma Anlatım
7 Eğitim ve Hukuk Kaynak kitapları okuma Anlatım
8 Ara Sınav Sınava hazırlanma Yazılı Sınav
9 Eğitim ve Ekonomi Kaynak kitapları okuma Anlatım
10 Eğitimin Siyasal Temelleri Kaynak kitapları okuma Anlatım
11 Türk Eğitimin Tarihsel Gelişimi Kaynak kitapları okuma Anlatım
12 Türk Eğitim Tarihi Kaynak kitapları okuma Anlatım
13 Eğitimde Bilimsel Araştırmalar Kaynak kitapları okuma Anlatım
14 Türk Eğitim Sistemi Kaynak kitapları okuma Anlatım
15 Türk Eğitim Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri Kaynak kitapları okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar