DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğretim Teknolojileri EFMZ   102 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mükerrem TAŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMÜKERREM TAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerinin tarihsel gelişimi ve kuramsal temelleri hakkında bilgi sahibi olmalarını, öğretim teknolojilerinin tasarımı ile ilgili temel bilgi, kavram, ilke ve becerileri kazanmalarını, etkili öğretim materyalleri tasarlayabilme, geliştirebilme ve değerlendirebilme becerilerini edinmelerini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste, eğitim ve öğretim teknolojisi ile ilgili temel kavramlar, sistem ve iletişim kuramları, öğrenme yaklaşımları, öğretimin analizi, öğretim içeriğini ve etkinlikleri planlama/düzenleme, öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması, öğretim materyallerinin önemi, seçimi ve tasarlanması, tematik öğretim materyali tasarlama, öğretim materyalleri ve etkili kullanım ilkeleri, ve öğretim materyallerini değerlendirme ölçütleri ve güncel okuryazarlıklar konuları işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğretim tasarımı ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2) Öğretiminin sisteminin temel ögelerini ve özelliklerini açıklar.
3) Öğretim teknolojilerinde iletişimin yeri ve önemini açıklar.
4) Öğrenme kuramlarının materyal tasarımına sağladığı katkıları açıklar.
5) Öğretim materyallerinin, öğretim sürecindeki önemini açıklar.
6) Öğretim amaçlarını belirlemenin, materyal tasarımı açısından önemini açıklar.
7) Belirlediği öğretim amacına ve içeriğe uygun bir öğretim materyali tasarlar.
8) Öğretim materyallerinin üstün ve zayıf yönlerini dikkate alarak içeriğe uygun bir öğretim materyali seçebilir.
9) Materyal tasarlamada görsel tasarım ilkelerini kullanır.
10) Bilgiyi seçme ve kullanmada okuryazarlığın önemini açıklar.
11) Hazırlanan bir öğretim materyalinin, tasarım ilkelerine uygunluğunu değerlendirir.
12) Öğrenme-öğretim etkinliklerinde materyal kullanmanın önemini kabul eder.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
X
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrenme, eğitim, öğretim, bilim ve teknoloji kavramları arasındaki ilişkiler. Anlatım, soru cevap, tartışma
2 Sistem kuramı ve iletişim kuramlarının öğretim teknolojisi ile ilişkisi Anlatım, soru cevap, tartışma
3 Öğretim teknolojileri ve öğrenme kuramlarının ilişkisi Anlatım, soru cevap, tartışma
4 Öğretimin amaçlarının analizi Anlatım, soru cevap, tartışma
5 Öğretim içeriğini ve etkinliklerini planlama/düzenleme Anlatım, soru cevap, tartışma
6 Öğretim içeriğini ve etkinliklerini planlama/düzenleme Anlatım, soru cevap, tartışma
7 Öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması, materyal seçimi, materyal hazırlama ve kullanım ilkeleri ve materyal kullanmanın yararları. Anlatım, soru cevap, tartışma
8 Ara Sınav ara sınavın yapılması
9 Öğretim materyallerinin genel özellikleri (üstün ve zayıf yönleri, hazırlama özellikleri vb) Anlatım, soru cevap, tartışma
10 Görsel tasarım ilkeleri. Anlatım, soru cevap, tartışma
11 Tematik öğretim materyali tasarlama Anlatım, soru cevap, tartışma
12 Alana özgü nesne ambarı oluşturma Tartışma, soru-cevap, sunu, gösteri
13 Güncel okuryazarlıklar Tartışma, soru-cevap, sunu Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
14 Öğretim materyallerini değerlendirme ölçütleri Anlatım, soru cevap, tartışma
15 Genel değerlendirme Soru cevap,
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yarıyıl sonu sınavının yapılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar