DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikolojik Danışma Kuramları 1 RPD   317 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatoş BULUT ATEŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATOŞ BULUT ATEŞ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiFATOŞ BULUT ATEŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin genel amacı, öğrencilere, psikolojik danışma sürecini açıklayan farklı görüşler ve farklı terapi çeşitlerinin genel özellikleri, türleri ve amaçları hakkında gerekli bilgilerin verilmesidir.
Dersin İçeriği
Öğrenciler bu ders kapsamında Psikanalitik Kuramın, Bireysel Psikoloji, Analitik Psikoloji, Varoluşçu ve Logo Terapilerin temel kavram ve süreci hakkında bilgi edinir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bireysel Psikolojinin temel kavram ve sürecini bilir
2) Psikanalitik Kuramın temel kavram ve sürecini bilir
3) Analitik Psikolojinin temel kavram ve sürecini bilir
4) Orgon Terapinin temel kavram ve sürecini bilir
5) Varoluşçu Kuramın temel kavram ve sürecini bilir
6) Logo Terapinin temel kavram ve sürecini bilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Psikolojik danışmanın tarihçesi Kaynakçada yer alan konuyla ilgili kitaplar Anlatım
2 Psikanalitik Kurama giriş Kaynakçada yer alan konuyla ilgili kitaplar Anlatım
3 Psikanalitik Kuramın danışma süreci Kaynakçada yer alan konuyla ilgili kitaplar Anlatım
4 Psikanalitik Kuramın güçlü ve zayıf yönleri Kaynakçada yer alan konuyla ilgili kitaplar Anlatım
5 Psikanalitik Kurama yönelik araştırmalar Kaynakçada yer alan konuyla ilgili kitaplar Anlatım
6 Adleryan terapiye giriş Kaynakçada yer alan konuyla ilgili kitaplar Anlatım
7 Adleryan terapinin danışma süreci Kaynakçada yer alan konuyla ilgili kitaplar Anlatım
8 Ara Sınav
9 Jungyan terapiye giriş Kaynakçada yer alan konuyla ilgili kitaplar Anlatım
10 Jungyan terapinin danışma süreci Kaynakçada yer alan konuyla ilgili kitaplar Anlatım
11 Gestalt terapiye giriş Kaynakçada yer alan konuyla ilgili kitaplar Anlatım
12 Gestalt terapinin danışma süreci Kaynakçada yer alan konuyla ilgili kitaplar Anlatım
13 Varoluşçu Terapiye giriş Kaynakçada yer alan konuyla ilgili kitaplar Anlatım
14 Varoluşçu Terapi Kaynakçada yer alan konuyla ilgili kitaplar Anlatım
15 Logo Terapi Kaynakçada yer alan konuyla ilgili kitaplar Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar