DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Rehberlik 1 RPD   319 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan KIRDÖK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiOĞUZHAN KIRDÖK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiOĞUZHAN KIRDÖK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mesleki rehberlik ve danışma ile ilgili temel kavram ve ilkeler, meslek gelişimi ve mesleki karar kuramlarını öğrenme ve alanda uygulamaların nasıl yapılabileceğini kavrayabilmektir.
Dersin İçeriği
Meslek seçimi ve Kariyer süreci ile ilgili kavramlar, Meslek seçimini etkileyen bireysel etmenler, Mesleki gelişim ve karar kuramları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleki rehberlikle ilgili temel kavramları bilir
2) Mesleki gelişim kuramlarını açıklar
3) Mesleki karar kuramlarını açıklar
4) Kariyer Kuramlarına dayalı kariyer danışmanlığı sürecini uygular
5) Meslek seçimi ve kararını etkileyen etmenleri tanımlar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
X
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kariyer ve Meslek seçimi ile ilgili temel kavramlar Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
2 meslek seçimini etkileyen bireysel etmenler: ilgi Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
3 meslek seçimini etkileyen bireysel etmenler: yetenek Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
4 meslek seçimini etkileyen bireysel etmenler: değer Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
5 meslek seçimini etkileyen bireysel etmenler: kişililk Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
6 meslek seçimini etkileyen sosyal ve kültürel etmenler Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
7 Özellik etmen kuramı Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
8 Ara Sınav
9 Ginzbergin gelişim kuramı Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
10 superin benlik kuramı Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
11 Superin gelişim kuramı Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
12 Holland tipolojisi Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
13 Holland tipolojisinin özellikleri Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
14 Bilişsel bilgiyi işleme kuramı Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
15 Krumboltz kariyer kararı kuramı Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar