DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Aile Danışması RPD   423 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Metehan ÇELİK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMETEHAN ÇELİK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMETEHAN ÇELİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin genel amacı aile ve evlilik danışması ile ilgili teorik bilgileri ve yaklaşım ve yöntemleri öğrenmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır; aile ve evlilik, aile tipleri, sağlıklı ve sağlıklı olamayan aile, aile yaşam döngüsü, aile danışması ve PDR, aile terapisi kuramları gibi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Aile ve evlilik kavramlarını öğrenme
2) aile yaşam döngüsünü öğrenme
3) sağlıklı ve sağlıklı olmayan aileleri kavrama ve öğrenme
4) aile ve evlilik danışması kuram ve tekniklerini öğrenme
5) Aile tiplerini öğrenme
6) Aile danışması ve Pdr'yi öğrenme
7) Aileyi etkileyen stresörler öğrenme
8) Arasınavlar
9) Sistem yaklaşımı, aile ve evlilik konularını öğrenme
10) Yapısal Aile Terapisini öğrenme
11) Çözüm Odaklı Aile Terapisini öğrenme
12) Anlatıma Dayalı Aile Terapisi öğrenme
13) Adlerian Aile Terapisi öğrenme
14) Bilişsel-Davranışçı Aile Terapisini öğrenme
15) Stratejik Aile Terapisini öğrenme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
X
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Aile ve Evlilik nedir Araştırma, okuma, kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
2 Aile yaşam döngüsü Araştırma, okuma, kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
3 Sağlıklı ve sağlıklı olmayan aile Araştırma, okuma, kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
4 aile ve evlilik danışması kuram ve teknikleri Araştırma, okuma, kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
5 Aileyi etkileyen stresörler Araştırma, okuma, kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
6 Aileyi etkileyen stresörler Araştırma, okuma, kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
7 Aile danışması ve PDR Araştırma, okuma, kaynak tarama Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Sınava çalışma Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
9 Sistem yaklaşımı, aile ve evlilik Araştırma, okuma, kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
10 Yapısal Aile Terapisi Araştırma, okuma, kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
11 Çözüm Odaklı Aile Terapisi Araştırma, okuma, kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
12 Anlatıma Dayalı Aile Terapisi Araştırma, okuma, kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
13 Adlerian Aile Terapisi Araştırma, okuma, kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
14 Bilişsel-Davranışçı Aile Terapisi Araştırma, okuma, kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
15 Stratejik Aile Terapisi Araştırma, okuma, kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar