DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Grupla Psikoloji Danışma Uygulama RPD   424 8 3 4 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Turan AKBAŞ
Dersi Verenler
Prof.Dr.FULYA CENKSEVEN ÖNDER1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.Ayça SARAÇ DENGİZ1. Öğretim Grup:B
Prof.Dr.TURAN AKBAŞ1. Öğretim Grup:C
Prof.Dr.TURAN AKBAŞ1. Öğretim Grup:D
Dr. Öğr. ÜyesiİSMAİL SANBERK1. Öğretim Grup:E
Arş.Gör.İDİL EREN KURT2. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiİSMAİL SANBERK2. Öğretim Grup:B
Arş.Gör.Ayça SARAÇ DENGİZ2. Öğretim Grup:C
Prof.Dr.TURAN AKBAŞ2. Öğretim Grup:D
Prof.Dr.FULYA CENKSEVEN ÖNDER2. Öğretim Grup:E
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, öğrencilerin (RPD 309) Bireysel Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri ve (RPD 308) Grupla Psikolojik İlke ve Teknikleri derslerinden edindikleri bilgi, beceri ve tutumları gerçek bir grup ortamında kullanmalarını, uygulamalarını sağlamak ve deneyim kazandırmaktır. Ayrıca adayların bir grup üyesi olarak grup süreci ve grup yönetimini gözlemlemeleri beklenmektedir.
Dersin İçeriği
Bu derste, RPD 308 dersinde grupla psikolojik danışma konusunda kazanılmış bilgiler genel olarak gözden geçirilerek, öğrencinin gerçek bir danışma grubunun üyesi olması istenmektedir. Grubun üyesi olarak yardım becerilerini hem kendisi hem de grubun diğer üyelerinin kişisel ve mesleki gelişimleri için kullanabilmesi beklenmektedir. - Temel grup becerilerinin uygulanması. - Temel grup tekniklerinin gözden geçirilmesi. - Gerçekleştirilecek grup türünü açıklama (Etkileşim grubu hakkında bilgi verme.) 12 oturumluk grup sürecinin ders sorumlusu tarafından başlatılması. Oturum 1:Tanışma. Grubun tanıtımı ve amaçları. Oturum 2: Bir önceki oturumun hatırlatılması. Grup iletişimini kolaylaştırma. Grubun işlev görmesi. Oturumun kapatılması Oturum 12: Grup sürecinin değerlendirilmesi. Üyelerin kendi grup yaşantılarını, katılım düzeylerini ve gruptan elde ettiklerini değerlendirmeleri. Liderin süreci ve grup üyelerine ilişkin değerlendirmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Grubun aşamalarına göre işleyişini özetlerler.
2) Grubun üyesi olarak kişisel - sosyal bir problemini grup ortamında ifade eder.
3) Grubun üyesi olarak diğer üyelerin problemlerinin çözümünde yardımcı olmak için yardım becerilerini kullanır.
4) Grupta uygun geri bildirimlerle diğer üyelerin kendilerini açmalarını kolaylaştırır.
5) Grupta ortaya çıkan problemler için çözümler üretir.
6) Grup üyesi olarak etik kurallara uygun davranır.
7) Grup süreci ve oturumların yönetilmesindeki temel becerileri açıklar ve kullanırlar.
8) Grubun gelişim aşamalarında ortaya çıkan konularla yardım becerilerini ilişkilendirirler.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
X
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders içeriğinin tanıtılması, dönem içinde yapmaları istenen okumalar hakkında bilgi verme. Ödevlendirme: Grupla Psikolojik Danışma ve Psiko-Eğitim Grupları ve Grupla Danışma Sürecinin Aşamaları hakkında okuma yapma. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 RPD 308 Grupla Psikolojik Danışma dersinin gözden geçirilmesi. - Temel grup becerilerinin uygulanması. - Temel danışma tekniklerinin gözden geçirilmesi. - Gerçekleştirilecek grup türünün açıklanması. (Etkileşim grubu). Carroll, M.R., Wiggins, J.D. (2008) Grupla Psikolojik Danışmanın Öğeleri: Kavramlar, İlkeler ve Uygulamalar. Çev: I. Başaran, M. Aladağ, B.Yaka, S. Doğan. Pegem A Yayıncılık, Ankara. (Bu kitap ilk üç hafta içinde okunmalıdır) Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 RPD 308 Grupla Psikolojik Danışma dersinin gözden geçirilmesi. - Temel grup becerilerinin uygulanması. - Temel danışma tekniklerinin gözden geçirilmesi. - Gerçekleştirilecek grup türünün açıklanması. (Etkileşim grubu). Carroll, M.R., Wiggins, J.D. (2008) Grupla Psikolojik Danışmanın Öğeleri: Kavramlar, İlkeler ve Uygulamalar. Çev: I. Başaran, M. Aladağ, B.Yaka, S. Doğan. Pegem A Yayıncılık, Ankara. (Bu kitap ilk üç hafta içinde okunmalıdır) Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 12 oturumluk grup sürecinin ders sorumlusu tarafından başlatılması. Oturum 1:Grup üyeleri ile tanışma. Grubun tanıtımı ve amaçları. Kaynaklardan grup teknikleri, müdahale stratejileri okunacak. Her Oturum sonrası oturuma ilişkin yaşantılar yazılı hale getirilecek. Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
5 OTURUM 2: Bir önceki oturumun hatırlatılması. Grup iletişimini kolaylaştırma. Grubun işlev görmesi. Oturumun kapatılması. Kaynaklardan grup teknikleri, müdahale stratejileri okunacak. Her Oturum sonrası oturuma ilişkin yaşantılar yazılı hale getirilecek. Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
6 OTURUM 3 Kaynaklardan grup teknikleri, müdahale stratejileri okunacak. Her Oturum sonrası oturuma ilişkin yaşantılar yazılı hale getirilecek. Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
7 OTURUM 4 Ödevlendirme:Grupla Psikolojik Danışma ve Psiko-Eğitim Grupları. Grupla Danışma Sürecinin Aşamaları. ÖDEVİNİN TESLİMİ. Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Kaynaklardan grup teknikleri, müdahale stratejileri okunacak. Her Oturum sonrası oturuma ilişkin yaşantılar yazılı hale getirilecek. Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
9 OTURUM 6 Kaynaklardan grup teknikleri, müdahale stratejileri okunacak. Her Oturum sonrası oturuma ilişkin yaşantılar yazılı hale getirilecek. Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
10 OTURUM 7 Kaynaklardan grup teknikleri, müdahale stratejileri okunacak. Her Oturum sonrası oturuma ilişkin yaşantılar yazılı hale getirilecek. Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
11 OTURUM 8 Kaynaklardan grup teknikleri, müdahale stratejileri okunacak. Her Oturum sonrası oturuma ilişkin yaşantılar yazılı hale getirilecek. Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
12 OTURUM 9 Kaynaklardan grup teknikleri, müdahale stratejileri okunacak. Her Oturum sonrası oturuma ilişkin yaşantılar yazılı hale getirilecek. Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
13 OTURUM 10 Kaynaklardan grup teknikleri, müdahale stratejileri okunacak. Her Oturum sonrası oturuma ilişkin yaşantılar yazılı hale getirilecek. Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
14 OTURUM 11 Kaynaklardan grup teknikleri, müdahale stratejileri okunacak. Her Oturum sonrası oturuma ilişkin yaşantılar yazılı hale getirilecek. Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
15 OTURUM 12: Grup sürecinin değerlendirilmesi. - Üyelerin kendi grup yaşantılarını, katılım düzeylerini ve gruptan elde ettiklerini değerlendirmeleri. - Liderin süreci ve grup üyelerine ilişkin değerlendirmesi. Kaynaklardan grup teknikleri, müdahale stratejileri okunacak. Her Oturum sonrası oturuma ilişkin yaşantılar yazılı hale getirilecek. Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
123456789101112131415