DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bireysel Psikolojik Danışma Uygu. RPD   427 7 3 4 8

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Turan AKBAŞ
Dersi Verenler
Prof.Dr.TURAN AKBAŞ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.TURAN AKBAŞ1. Öğretim Grup:B
Prof.Dr.FULYA CENKSEVEN ÖNDER1. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiİSMAİL SANBERK1. Öğretim Grup:D
Arş.Gör.İDİL EREN KURT1. Öğretim Grup:E
Prof.Dr.TURAN AKBAŞ2. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.FULYA CENKSEVEN ÖNDER2. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiİSMAİL SANBERK2. Öğretim Grup:C
Arş.Gör.Ayça SARAÇ DENGİZ2. Öğretim Grup:D
Arş.Gör.Ayça SARAÇ DENGİZ2. Öğretim Grup:E
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
RPD 309 Bireysel Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri ve RPD 308 Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri dersinden edinilen bilgi ve becerileri gerçek danışan-danışman ilişkisine aktararak deneyim kazandırmaktır, Ayrıca öğrencilerin çeşitli kuramlara dayanan duygusal, davranışsal ve düşünsel teknik ve yöntemleri bireysel psikolojik danışma sürecinde kullanmaları, en az dört oturumluk bireysel danışma sürecini yöneterek deneyim kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu uygulamalı derste, öğrencilerden gerçek danışanlarla danışma yapmaları beklenmektedir. Her danışma oturumu kaydedilir. Yapılan oturumlar sınıfta izlenir ve geribildirimler verilir. Dersin ana konuları şunlardır: Genel tekrar - RPD 309 Bireysel Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri dersi genel tekrar - Temel danışmanlık becerileri uygulamaları - Örnek danışma oturumlarını gözden geçirme Grup içi danışma oturumları üzerinde çalışılması Danışman adaylarının grup içerisinden bir danışan belirleyerek danışanlarıyla toplam üç (3) oturum gerçekleştirmeleri istenmektedir. CD kayıtları ile birlikte yapılan her oturum için süpervizyon formları doldurulur, tartışılmak üzere sınıfa getirilir. Formlar sınıftaki öğrenci sayısı kadar çoğaltılır. Gerçek danışma oturumları üzerinde çalışılması Danışman adaylarının gerçek danışan belirleyerek danışanlarıyla toplam dört (4) oturum gerçekleştirirler. Gerçek danışanlar içinde her oturum sonunda süpervizyon formları doldurulur ve sınıfa getirilir. Sınıfta önce süpervizyon formları okunur, sonra oturum kayıtları izlenir ve tartışılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bireysel danışma oturumlarını başlatma, iletişimi kolaylaştırma ve oturumu sonlandırma becerilerini uygun bir şekilde kullanır.
2) Danışanın kendisini açması ve sürece katılımını kolaylaştıracak terapötik koşulları düzenler. .
3) Danışanın gerçek ihtiyacının/probleminin ne olduğunu belirler
4) Danışanın problem/lerine ilişkin uygun hipotezler formüle eder.
5) Danışma sürecinde geliştirdiği bu hipotezleri test eder.
6) Psikolojik danışman olarak psikolojik yardım konusunda kendi mesleki sınırlarını bilir.
7) Danışanın davranış problemlerini ayırt eder.
8) Danışanın problemine/lerine uygun müdahale stratejilerini seçebilir.
9) Danışanın problemlerine uygun müdahaleler planlar.
10) Müdahaleleri uygular ve değerlendirir.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders programının içeriği üzerinde konuşma. - RPD 309 Bireysel Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri dersi genel tekrar Hackney ve Cormier (2008) kitabından 2. ve 3. bölümler ders gelmeden önce okunacak. Anlatım
Proje / Tasarım
2 RPD 309 Bireysel Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri dersi genel tekrar - Temel danışmanlık becerileri uygulamaları - Örnek danışma oturumlarını gözden geçirme Hackney ve Cormier (2008) kitabından 2. ve 3. bölümler ders gelmeden önce okunacak. Anlatım
Rol Oynama
Proje / Tasarım
3 RPD 309 Bireysel Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri dersi genel tekrar - Temel danışmanlık becerileri uygulamaları - Örnek danışma oturumlarını gözden geçirme Hackney ve Cormier (2008) kitabından 2. ve 3. bölümler ders gelmeden önce okunacak. Anlatım
Rol Oynama
Proje / Tasarım
4 RPD 309 Bireysel Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri dersi genel tekrar - Temel danışmanlık becerileri uygulamaları - Örnek danışma oturumlarını gözden geçirme Hackney ve Cormier (2008) kitabından 4. 5. ve 6. bölümler ders gelmeden önce okunacak. Anlatım
Gösteri
Rol Oynama
Proje / Tasarım
5 Grup içi danışma oturumları üzerinde çalışılması Danışman adaylarının grup içerisinden bir danışan belirleyerek toplam üç oturum gerçekleştirirler. Yapılan her bir oturum CDye kaydedilerek derse getirilir ve sınıfta tartışılır. CD kayıtlarının yanı sıra danışma sürecine ait süpervizyon formları, derse gelmeden önce doldurulur. Buna ek olarak süpervizyon formları ders başlamadan önce sınıftaki üye sayısı kadar çoğaltarak ilgili kişilere (sınıftaki öğrenci sayısı ve ders sorumlusu öğretim üyesi) dağıtılır. Hackney ve Cormier (2008) kitabından 4. 5. ve 6. bölümler ders gelmeden önce okunacak Yapılan her bir oturum CDye kaydedilir. CD kayıtlarının yanı sıra danışma sürecine ait süpervizyon formları, derse gelmeden önce doldurulur. Buna ek olarak süpervizyon Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
6 Grup içi danışma oturumları üzerinde çalışılması Danışman adaylarının grup içerisinden bir danışan belirleyerek toplam üç oturum gerçekleştirirler. Yapılan her bir oturum CDye kaydedilerek derse getirilir ve sınıfta tartışılır. CD kayıtlarının yanı sıra danışma sürecine ait süpervizyon formları, derse gelmeden önce doldurulur. Buna ek olarak süpervizyon formları ders başlamadan önce sınıftaki üye sayısı kadar çoğaltarak ilgili kişilere (sınıftaki öğrenci sayısı ve ders sorumlusu öğretim üyesi) dağıtılır. Hackney ve Cormier (2008) kitabından 4. 5. ve 6. bölümler ders gelmeden önce okunacak Yapılan her bir oturum CDye kaydedilir. CD kayıtlarının yanı sıra danışma sürecine ait süpervizyon formları, derse gelmeden önce doldurulur. Buna ek olarak süpervizyon Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
7 Grup içi danışma oturumları üzerinde çalışılması Danışman adaylarının grup içerisinden bir danışan belirleyerek toplam üç oturum gerçekleştirirler. Yapılan her bir oturum CDye kaydedilerek derse getirilir ve sınıfta tartışılır. CD kayıtlarının yanı sıra danışma sürecine ait süpervizyon formları, derse gelmeden önce doldurulur. Buna ek olarak süpervizyon formları ders başlamadan önce sınıftaki üye sayısı kadar çoğaltarak ilgili kişilere (sınıftaki öğrenci sayısı ve ders sorumlusu öğretim üyesi) dağıtılır. Yapılan her bir oturum CDye kaydedilir. CD kayıtlarının yanı sıra danışma sürecine ait süpervizyon formları, derse gelmeden önce doldurulur. Buna ek olarak süpervizyon formları ders başlamadan önce sınıftaki üye sayısı kadar çoğaltarak ilgili kişilere (s Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav
9 Gerçek danışanla yapılan danışma oturumları üzerinde çalışılması Danışman adaylarının gerçek danışan belirleyerek danışanlarıyla toplam dört (4) oturum gerçekleştirirler. Hackney ve Cormier (2008) kitabından 4. 5. ve 6. bölümler ders gelmeden önce okunacak Yapılan her bir oturum CDye kaydedilir. CD kayıtlarının yanı sıra danışma sürecine ait süpervizyon formları, derse gelmeden önce doldurulur. Buna ek olarak süpervizyon Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
10 Gerçek danışanla yapılan danışma oturumları üzerinde çalışılması. Danışman adaylarının gerçek danışan belirleyerek danışanlarıyla toplam dört (4) oturum gerçekleştirirler. Hackney ve Cormier (2008) kitabından 4. 5. ve 6. bölümler ders gelmeden önce okunacak Yapılan her bir oturum CDye kaydedilir. CD kayıtlarının yanı sıra danışma sürecine ait süpervizyon formları, derse gelmeden önce doldurulur. Buna ek olarak süpervizyon Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
11 Gerçek danışanla yapılan danışma oturumları üzerinde çalışılması. Danışman adaylarının gerçek danışan belirleyerek danışanlarıyla toplam dört (4) oturum gerçekleştirirler. Süpervizyon. Hackney ve Cormier (2008) kitabından 4. 5. ve 6. bölümler ders gelmeden önce okunacak Yapılan her bir oturum CDye kaydedilir. CD kayıtlarının yanı sıra danışma sürecine ait süpervizyon formları, derse gelmeden önce doldurulur. Buna ek olarak süpervizyon Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
12 Gerçek danışanla yapılan danışma oturumları üzerinde çalışılması. Danışman adaylarının gerçek danışan belirleyerek danışanlarıyla toplam dört (4) oturum gerçekleştirirler. Süpervizyon. Hackney ve Cormier (2008) kitabından 4. 5. ve 6. bölümler ders gelmeden önce okunacak Yapılan her bir oturum CDye kaydedilir. CD kayıtlarının yanı sıra danışma sürecine ait süpervizyon formları, derse gelmeden önce doldurulur. Buna ek olarak süpervizyon Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
13 Gerçek danışanla yapılan danışma oturumları üzerinde çalışılması. Danışman adaylarının gerçek danışan belirleyerek danışanlarıyla toplam dört (4) oturum gerçekleştirirler. Süpervizyon. Hackney ve Cormier (2008) kitabından 4. 5. ve 6. bölümler ders gelmeden önce okunacak Yapılan her bir oturum CDye kaydedilir. CD kayıtlarının yanı sıra danışma sürecine ait süpervizyon formları, derse gelmeden önce doldurulur. Buna ek olarak süpervizyon Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
14 Gerçek danışanla yapılan danışma oturumları üzerinde çalışılması, Süpervizyon. Hackney ve Cormier (2008) kitabından 4. 5. ve 6. bölümler ders gelmeden önce okunacak Yapılan her bir oturum CDye kaydedilir. CD kayıtlarının yanı sıra danışma sürecine ait süpervizyon formları, derse gelmeden önce doldurulur. Buna ek olarak süpervizyon Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
15 Gerçek danışanla yapılan danışma oturumları üzerinde çalışılması. Süpervizyon. Hackney ve Cormier (2008) kitabından 4. 5. ve 6. bölümler ders gelmeden önce okunacak Yapılan her bir oturum CDye kaydedilir. CD kayıtlarının yanı sıra danışma sürecine ait süpervizyon formları, derse gelmeden önce doldurulur. Buna ek olarak süpervizyon Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar