DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gelişim Psikolojisi 2 PDRZ   201 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Metehan ÇELİK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMETEHAN ÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin genel amacı gelişim psikolojisi ile ilgili mesleki kavramları ve teorileri ve gelişim alanları, dönem ve görevleri konusunda genel bir anlayış kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır;bebeklik dönemi gelişim özellikleri, okul öncesi dönemi gelişim özellikleri, İkinci çocukluk dönemi gelişim özellikleri, ergenlik dönemi gelişim özellikleri, yetişkinlik dönemleri ve gelişim özellikleri, cinsiyet ve cinsiyet rolleri gelişim özellikleri, sosyal gelişim özellikleri vb.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Lawrence Kohlberg, Jean PIAGET ve Caroll GILLIGAN ve ahlak gelişimini belirtme
2) John Dewey ve James Rest ve ahlak gelişimini belirtme
3) Yetişkinlerde bilişsel gelişimi ve kavramları öğrenme
4) Kişilik gelimini ve kavramları öğrenme
5) Psikoanalitik kişilik kuramlarını ve kavramları öğrenme
6) Geleneksel Psikoanalitik kuramı öğrenme
7) Topografik Kişilik Kuramını belirtme
8) Ara sınac
9) Yapısal kişilik modelinin öğrenme
10) psikoseksüel kişilik gelişim dönemlerini öğrenme
11) savunma mekanizmalarını öğrenme
12) Psikososyal kişilik kuramını öğrenme
13) Öğrenme ve insancıl kuramları öğrenme
14) Bireysel farklılıkların nedenlerini öğrenme
15) Çocuk gelişiminde risk barındıran durumları öğrenme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
X
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 - Lawrence Kohlberg, Jean PIAGET ve Caroll GILLIGAN ve ahlak gelişimi Araştırma, okuma, kaynak tarama.
2 John Dewey ve James Rest ve ahlak gelişimini Araştırma, okuma, kaynak tarama.
3 Yetişkinlerde bilişsel gelişimi ve kavramları Araştırma, okuma, kaynak tarama. Araştırma, okuma, kaynak tarama.
4 Kişilik gelimini ve kavramları Araştırma, okuma, kaynak tarama.
5 Psikoanalitik kişilik kuramlarını ve kavramları Araştırma, okuma, kaynak tarama.
6 Geleneksel Psikoanalitik kuram Araştırma, okuma, kaynak tarama.
7 Topografik Kişilik Kuram Araştırma, okuma, kaynak tarama.
8 Ara Sınav Sınava hazırlanma Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
9 Yapısal kişilik modeli Araştırma, okuma, kaynak tarama.
10 -psikoseksüel kişilik gelişim dönemleri Araştırma, okuma, kaynak tarama.
11 - savunma mekanizmaları Araştırma, okuma, kaynak tarama.
12 - Psikososyal kişilik kuramı Araştırma, okuma, kaynak tarama.
13 - Öğrenme ve insancıl kuramlar Araştırma, okuma, kaynak tarama.
14 Bireysel farklılıkların nedenleri Araştırma, okuma, kaynak tarama.
15 Çocuk gelişiminde risk barındıran durumlar Araştırma, okuma, kaynak tarama.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar