DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğrenme Psikolojisi * PDRZ   203 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. İsmail SANBERK
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.İSMAİL SANBERK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin öğrenilmiş ve öğrenilmemiş davranış arasındaki farkları görmesini sağlamaktır. Öncelikli olarak klasik kuşullama, operant koşullama ve gözlem yoluyla öğrenme gibi öğrenmeyi açıklamaya çalışan farklı öğrenme şekillerine odaklanılacaktır. Bununla birlikte öğrenmenin bilişsel ve biyolojik temellerini incelemek bu dersin amaçlarındandır.
Dersin İçeriği
Öğrenmeyi etkileyen faktörleri, davranışçılık ve öğrenme, sosyal-bilişsel öğrenme, geştalt psikolojisi ve öğrenme, insancıl psikoloji ve öğrenme, bilişsel psikoloji ve öğrenme, nöropsikoloji ve öğrenme, öğrenme kuramının sonuçları, zeka ve öğrenme arasındaki ilişki, öğrenme stratejileri ve stilleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrenme Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar İlgili kaynakları okuma.
2 Öğrenmeyi etkileyen faktörler İlgili kaynakları okuma.
3 Davranışçılık ve Öğrenme Kuramı İlgili kaynakları okuma.
4 Klasik Koşullanma Kuramı (Pavlov) İlgili kaynakları okuma.
5 Klasik Koşullanma Kuramı (Pavlov) İlgili kaynakları okuma.
6 Bitişiklik Kuramları (Watson ve Guthrie) İlgili kaynakları okuma.
7 Bağlaşımcılık Kuramı (Thorndike) İlgili kaynakları okuma.
8 Ara Sınav Sınava hazırlanma
9 Amaçlı Davranışçılık (Tolman) İlgili kaynakları okuma.
10 Edimsel Koşullanma Kuramı (Skinner) İlgili kaynakları okuma.
11 Edimsel Koşullanma Kuramı (Skinner) İlgili kaynakları okuma.
12 Sosyal - Bilişsel Öğrenme (Bandura) İlgili kaynakları okuma.
13 Gestalt Psikolojisi ve Öğrenme (Wertheimer, Kofka, Köhler) İlgili kaynakları okuma.
14 Bilgiyi İşleme Kuramı İlgili kaynakları okuma.
15 Nörobiyolojik Öğrenme Kuramı İlgili kaynakları okuma.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar