DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Psikoloji * PDRZ   205 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. İsmail SANBERK
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.İSMAİL SANBERK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı (a) sosyal psikolojinin, sosyal etki ve etkileşim ile ilgili açıklamalarının ne olduğuna dair bir anlayış geliştirmek ve (b) sosyal etki ve etkileşimin konularının araştırılmasında ne gibi yöntemlere başvurulduğuna ilişkin bir bakış açısı kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders sosyal psikolojiye giriş niteliği taşımaktadır. Bu ders kapsamında, insanların nasıl sosyal etkide bulundukları ve insanlar arasındaki etkileşimin bilimsel olarak ne şekilde incelendiği ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Bireylerin düşünce ve duygularının, başkaları ile nasıl ilişkili olduğu açıklanamaya çalışılacaktır. Bu ders kapsamında şu konulara yer verilecektir: sosyal psikolojide araştırma, sosyal etki ve konformite, bireyin davranışlarının grup tarafından nasıl etkilendiği, ikna, tutumlar, sosyal biliş ve kişilerarası iletişim vb.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyal psikoloji nedir, Tarihsel gelişimi ve bir çalışma alanı olarak belirmesi İlgili kaynakları okuma.
2 Sosyal psikolojinin gelişimi (Geçmişten günümüze) İlgili kaynakları okuma.
3 Sosyal psikoloji araştırmalarında yöntem ve örnekler İlgili kaynakları okuma.
4 Sosyal etki ve uyma (konformite) İlgili kaynakları okuma.
5 Sosyal etki ve uyma (itaat) İlgili kaynakları okuma.
6 Tutumlar - tutumların oluşması İlgili kaynakları okuma.
7 Tutumların ölçülmesi İlgili kaynakları okuma.
8 Ara Sınav Sınava hazırlanma
9 Kalıplaşmış tutumlar (önyargılar) İlgili kaynakları okuma.
10 İletişim, propaganda: Tutum değiştirme süreci İlgili kaynakları okuma.
11 İletişim, propaganda: Tutum değiştirme süreci İlgili kaynakları okuma.
12 Yüklemleme (atıf) kuramları İlgili kaynakları okuma.
13 Yüklemleme (atıf) kuramları İlgili kaynakları okuma.
14 Grup yapısı İlgili kaynakları okuma.
15 Grup dinamiği İlgili kaynakları okuma.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar