DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okulda Ruh Sağlığı PDRS   201 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin ÇAM
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSABAHATTİN ÇAM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin ruh sağlığı ile ilgili temel kavramları, farklı ekollere göre ruh sağlığı ile ilgili açıklamaları, gelişim dönemlerine göre okulda ruh sağlığını etkileyen faktörlerin neler olduğu ile insancıl eğitim anlayışının ruh sağlığı ile ilişkisini öğrenmelerini sağlamak
Dersin İçeriği
Ruh sağlığının tanımı ve ilişkili kavramlar, farklı psikoloji ekollerine göre ruh sağlığı, okulda ruh sağlığını etkileyen faktörler, okulda ruh sağlığı ve insancıl eğitim anlayışı, gelişim dönemlerine göre okulda ruh sağlığı, bilişsel ve duyuşsal öğrenmeler ile ruh sağlığı ilişkisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ruh sağlığı ve ilişkili kavramlar
2) Farklı yaklaşımlara göre ruh sağlığı
3) Aile ve sosyal çevre ile ruh sağlığı ilişkileri
4) Okul yaşantıları ve ruh sağlığı ilişkileri
5) Farklı gelişim dönemlerinde ruh sağlığı kaynakları
6) İnsancıl eğitim anlayışı ve ruh sağlığı
7) Counseling and guidance studies and mental health development
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtılması ve ölçme -değerlendirme sürecinin açıklanması İlgili kaynakları inceleme ve okuma
2 Ruh sağlığının tanımı ve ilişkili kavramlar İlgili kaynakları inceleme ve okuma
3 Farklı psikoloji ekollerine göre ruh sağlığı İlgili kaynakları inceleme ve okuma
4 Farklı psikoloji ekollerine göre ruh sağlığı İlgili kaynakları inceleme ve okuma
5 Okul dışı yaşantıların ruh sağlığına etkileri İlgili kaynakları inceleme ve okuma
6 Okulda ruh sağlığını etkileyen faktörler İlgili kaynakları inceleme ve okuma
7 Gelişim dönemlerine göre okulda ruh sağlığı İlgili kaynakları inceleme ve okuma
8 Ara Sınav Sınava hazırlanma
9 Okulda ruh sağlığı ve insancıl eğitim anlayışı İlgili kaynakları inceleme ve okuma
10 Bilişsel ve duyuşsal öğrenmeler ile ruh sağlığı ilişkisi İlgili kaynakları inceleme ve okuma
11 Olumlu ruh sağlığını tehdit eden faktörler İlgili kaynakları inceleme ve okuma
12 Ruh sağlığını geliştirmede okul-aile işbirliği İlgili kaynakları inceleme ve okuma
13 İlkokul döneminde ruh sağlığını geliştirici PDR çalışmaları İlgili kaynakları inceleme ve okuma
14 Ortaokul döneminde ruh sağlığını geliştirici PDR çalışmaları İlgili kaynakları inceleme ve okuma
15 Lise döneminde ruh sağlığını geliştirici PDR çalışmaları İlgili kaynakları inceleme ve okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar