DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Cinsel Sağlık Eğitimi * PDRS   203 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Metehan ÇELİK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMETEHAN ÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, sağlıklı cinsel yaşam, cinsel sağlık bilgileri ve eğitim, toplumlarda cinselliğe bakış açısı, değer oluşturma gibi konuları inceleyecektir.
Dersin İçeriği
Konular, cinsel kimlik ve gelişimi, ergenlik dönemindeki bedensel ve ruhsal değişimler, üreme sağlığı, karar verme süreci ve güvenli davranış, sağlığa zararlı davranışlar, cinsel işlev bozuklukları, cinsel sağlık merkezleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
X
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sağlık, cinsellik ve eğitim Dersle ilgili kaynakları okuma.
2 Toplumlarda cinselliğe bakış açısı Dersle ilgili kaynakları okuma.
3 Cinsellikte değer Dersle ilgili kaynakları okuma.
4 Cinsel kimlik gelişimi Dersle ilgili kaynakları okuma.
5 Ergenlik döneminde bedensel değişimler Dersle ilgili kaynakları okuma.
6 Ergenlik döneminde psikolojik değişimler Dersle ilgili kaynakları okuma.
7 Üreme sağlığı Dersle ilgili kaynakları okuma.
8 Ara Sınav
9 Cinsellikte karar verme süreci ve güvenli davranış Dersle ilgili kaynakları okuma.
10 Ergenlikte sağlığa zararlı alışkanlıklar Dersle ilgili kaynakları okuma.
11 Cinsel sağlık eğitimi için başvuru merkezleri Dersle ilgili kaynakları okuma.
12 Cinsel işlev bozuklukları Dersle ilgili kaynakları okuma.
13 Toplum ve cinsellik Dersle ilgili kaynakları okuma.
14 Cinsellik ve kültürel farklılıklar Dersle ilgili kaynakları okuma.
15 Sağlıklı cinsel yaşam Dersle ilgili kaynakları okuma.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar