DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ana-Baba Eğitimi PDRS   205 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatoş BULUT ATEŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATOŞ BULUT ATEŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı erken çocukluk döneminde yaşanabilen davranış problemleri hakkında bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste,öncelikle davranış problemlerinin nasıl tanımlanacağı hakkında bilgi verilir. Ebeveynle çocuk hakkında görüşme yaparken sorulması gereken sorular ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Davranış problemlerinin nedenleri üzerinde durulur. Davranış problemleri, duygusal gelişimle, davranışsal gelişimle ve sosyal gelişimle ilgili olanlar olarak sınıflanır ve her bir gruba ait problem alanı, bu problem durumunda çocukla ve aile ile nasıl çalışılabileceği detaylı biçimde anlatılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Davranış Problemlerinin nedenlerini açıklar.
2) Ebeveyn görüşmesinde sorulması gereken soruları açıklar.
3) Davranış problemlerini sınıflandırır
4) Duygusal gelişimle ilgili problemleri açıklar
5) Davranışsal gelişimle ilgili problemleri açıklar
6) Sosyal gelişimle ilgili problemleri açıklar
7) Evlat edinme durumunda yaşanan problemleri açıklar
8) Boşanma durumunda yaşanan problemleri açıklar
9) Kayıp ve yas durumunda yaşanan problemleri açıklar
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Davranış problemlerinin tanımlanması İlgili kaynakları okuma.
2 Davranış problemlerinin nedenleri İlgili kaynakları okuma.
3 Çocuğun öyküsünü alma İlgili kaynakları okuma.
4 duygusal gelişlimle ilgili problemler-öfke ve saldırganlık İlgili kaynakları okuma.
5 Kaygı ve korku İlgili kaynakları okuma.
6 Kıskançlık-İnatçılık İlgili kaynakları okuma.
7 Bağlanma Problemleri İlgili kaynakları okuma.
8 Ara Sınav
9 Davranışsal gelişimle ilgili problemler-yeme bozuklukları İlgili kaynakları okuma.
10 Tuvalet alışkanlığı ile ilgili problemler İlgili kaynakları okuma.
11 parmak emme-tırnak yeme İlgili kaynakları okuma.
12 Sosyal gelişimle ile ilgili problemler-İçedönüklük İlgili kaynakları okuma.
13 Özel durumlar-Evlat edinme İlgili kaynakları okuma.
14 Boşanma İlgili kaynakları okuma.
15 Kayıp ve yas İlgili kaynakları okuma.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar