DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kişilik Kuramları * PDRZ   202 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatoş BULUT ATEŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATOŞ BULUT ATEŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı erken çocukluk döneminde yaşanabilen davranış problemleri hakkında bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste,öncelikle davranış problemlerinin nasıl tanımlanacağı hakkında bilgi verilir. Ebeveynle çocuk hakkında görüşme yaparken sorulması gereken sorular ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Davranış problemlerinin nedenleri üzerinde durulur. Davranış problemleri, duygusal gelişimle, davranışsal gelişimle ve sosyal gelişimle ilgili olanlar olarak sınıflanır ve her bir gruba ait problem alanı, bu problem durumunda çocukla ve aile ile nasıl çalışılabileceği detaylı biçimde anlatılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kişilik nedir, kuram nedir İlgili kaynakları okuma.
2 Sigmund Freud: Psikanaliz İlgili kaynakları okuma.
3 Sigmund Freud: Psikanaliz İlgili kaynakları okuma.
4 Sigmund Freud: Psikanaliz İlgili kaynakları okuma.
5 Alfred Adler: Bireysel Psikoloji İlgili kaynakları okuma.
6 Alfred Adler: Bireysel Psikoloji İlgili kaynakları okuma.
7 Carl Gustav Jung: Analitik Psikoloji İlgili kaynakları okuma.
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Carl Gustav Jung: Analitik Psikoloji İlgili kaynakları okuma.
10 Erich Fromm: Özgürlükten Kaçış İlgili kaynakları okuma.
11 Erich Fromm: Özgürlükten Kaçış İlgili kaynakları okuma.
12 Erich Fromm: Özgürlükten Kaçış İlgili kaynakları okuma.
13 Karen Horney: Nevrozlar ve İnsan Gelişimi İlgili kaynakları okuma.
14 Karen Horney: Nevrozlar ve İnsan Gelişmi İlgili kaynakları okuma.
15 Karen Horney: Nevrozlar ve İnsan Gelişimi İlgili kaynakları okuma.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar