DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları PDRZ   204 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Metehan ÇELİK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMETEHAN ÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tüm bağlamlarda gelişim psikolojisi prensiplerini uygulamak, yaşam döngüsündeki değişimleri tanımlamak, Biyolojik, bilişsel, psikososyal alanlarda insan gelişimini evrelere göre tanımlamak.
Dersin İçeriği
İnsan davranış teorileri ve güncel araştırmayla gelişimsel değişimleri tanımlama ve tahmin etme. Gelişimsel psikoloji prensipleri, insanın psikolojik ve sosyal ihtiyaçları, gelişim evreleri, Piaget, Vygotsky ve bilgi süreçleri teorileri, fiziksel ve bilişsel gelişim, sosyal ve karakter gelişimi, bebeklerde fiziksel, duyumsal ve algısal gelişim.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) ruh sağlığı, uyum ve uyumsuzluk kavramlarını tanımlar
2) tanılama sistemleri ve tanılama sistemlerinde uyum bozukluğu kriterlerini tanımlar
3) İnsan gelişimini açıklayan kuramları bilir
4) Uyum ve davranış problemlerini yaş dönemlerine, koruyucu ve risk faktörlerine göre anlar
5) İlk Çocukluk Dönemi Uyum Problemlerini öğrenir
6) İkinci Çocukluk Dönemi Uyum Problemlerni anlar
7) ergenlik dönemi uyum problemlerini öğrenir
8) ara sınav
9) ergenlik dönemi uyum problemlerini öğrenir
10) genç yetişkinlik dönemi uyum problemlerini kavrar
11) orta yetişkinlik dönemi uyum problemlerini kavrar
12) orta yetişkinlik dönemi uyum problemlerini kavrar
13) yaşlılık dönemi uyum bozukluklarını kavrar
14) yaşlılık dönemi uyum bozukluklarını kavrar
15) uyum bozuklukları ile başa çıkmayı öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
X
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Normallik, Anormallik kavramlarının değişik bakış açıları ile ele alınması Dersle ilgili kaynakları okuma.
2 Tanılama sistemleri ve Tanılama Sistemlerinde Uyum Bozukluğu Kriterleri Dersle ilgili kaynakları okuma.
3 Bilişsel gelişim, kişilik gelişimi, Bağlanma gelişimi, cinsel gelişim, dil ve ahlak gelişimi kuramları) Dersle ilgili kaynakları okuma.
4 Uyum Bozukluklarının Yaş Dönemlerine Göre Ele Alınmasının Nedenleri, Uyum Bozukluklarında Koruyucu Faktörler ve Risk Faktörleri Dersle ilgili kaynakları okuma.
5 İlk Çocukluk Dönemi Uyum Problemleri Dersle ilgili kaynakları okuma.
6 İkinci Çocukluk Dönemi Uyum Problemleri Dersle ilgili kaynakları okuma.
7 Ergenlik Dönemi Uyum Problemleri Dersle ilgili kaynakları okuma.
8 Ara Sınav Sınava hazırlanma Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
9 Ergenlik Dönemi Uyum Problemleri Dersle ilgili kaynakları okuma.
10 Genç Yetişkinlik Dönemi Uyum Problemleri Dersle ilgili kaynakları okuma.
11 Yetişkinlik Dönemi Uyum Problemleri Dersle ilgili kaynakları okuma.
12 Yetişkinlik Dönemi Uyum Problemleri Dersle ilgili kaynakları okuma.
13 Yaşlılık Dönemi Uyum Bozuklukları Dersle ilgili kaynakları okuma.
14 Uyum Bozuklukları ile Başa Çıkma Dersle ilgili kaynakları okuma.
15 Uyum Bozuklukları ile Başa Çıkma Dersle ilgili kaynakları okuma.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar