DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocuk İstismarı ve İhmali PDRS   204 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İsmail SANBERK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiİSMAİL SANBERK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çocuk ve ergen istismar ve ihmal kavramları hakkında bilgi vermek. İstismar ve ihmale uğramış çocuk ve ergen bireylere yaklaşımlar hakkında beceri ve deneyim kazandırmak.
Dersin İçeriği
Çocuk istismar ve ihmalinin tanımı ve türleri, nedenleri, belirtileri ve önleyici-tedavi edici yaklaşımları. Psikolojik danışman sorumlulukları, eğitsel uygulamaları ve yasal sorumluluklar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çocuk istismarın tanımını bilir.
2) Çocuk ve ergen istismar türlerini (fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar, ekonomik istismar, ensest vs.) bilir.
3) Çocuk ihmalin tanımını bilir.
4) Çocuk ihmal türlerini (fiziksel ihmal, duygusal istismar, eğitsel ihmal vs.) bilir.
5) Çocuk ve ergen istismar ve ihmalin Türkiyede ve Dünyadaki durumunu bilir.
6) Çocuk istismarı ile ilgili Türkiyedeki yasal düzenlemeleri ve psikolojik danışmanların sorumluluklarını bilir.
7) Çocuk ve ergen istismarı ile ilgili okul ve aile temelli önleyici çalışmaları bilir.
8) İstismar ve ihmale uğrayan çocuk ve ergenlere müdahale yöntemlerini bilir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çocuk ve ergen istismarının tanımı ve türleri Okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
2 Çocuk ve ergen istismarının tanımı ve türleri Okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
3 Çocuk ve ergen istismar ve ihmalin nedenleri Okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
4 Çocuk ve ergen istismar ve ihmalin nedenleri Okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
5 Çocuk ve ergen istismar ve ihmalin nedenleri Okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
6 Çocuk ve ergen istismar ve ihmalin belirtileri Okuma, araştırma
7 Çocuk ve ergen istismar ve ihmalin belirtileri Okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
8 Ara Sınav Okuma, araştırma Yazılı Sınav
Proje / Tasarım
9 Çocuk ve ergen istismar ve ihmalinde okul temelli önleyici müdahaleler Okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
10 Çocuk ve ergen istismar ve ihmalinde aile temelli önleyici müdahaleler Okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
11 Çocuk ve ergen istismar ve ihmalinde krize müdahale Okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
12 İstismar ve ihmal konusunda çocuk ve ergenlerle görüşme Okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
13 İstismar ve ihmale uğramış çocuklar için yasal düzenlemeler ve psikolojik danışmanların yasal sorumlulukları Okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
14 İstismar ve ihmale uğramış çocuklar için yasal düzenlemeler ve psikolojik danışmanların yasal sorumlulukları Okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
15 Dersin değerlendirilmesi Konuları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuları okuma Yazılı Sınav
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar