DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yakın İlişkiler Psikolojisi * PDRS   202 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan KIRDÖK
Dersi Verenler
Arş.Gör.Ayça SARAÇ DENGİZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin içeriğini endüstri ve örgüt psikolojisi temel kavramları ile iş analizi, personel seçimi ve eğitimi, performans değerlendirme ve geliştirme, iş motivasyon, işe bağlılık, işten ayrılma, kaygı ve stress, örgütsel iletişim, liderlik ve takım çalışması gibi çeşitli örgütsel davranış konuları oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu dersin amacı, işyaşamında insan davranışlarını inceleyen bir disiplin olan Endüstriyel ve Örgüt Psikolojisinin konu, kuram ve uygulamaları hakkında öğrencilerin bilgi edinmelerini ve bu bilgilerini uygulama alanlarında kullanabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
X
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, Yakın İlişki Kavramı İlgili kaynakları okuyacaklar
2 İlişkilerin Önemi İlgili kaynakları okuyacaklar
3 Bağlanma Kuramları İlgili kaynakları okuyacaklar
4 Çekicilik ve İlişki Gelişimi İlgili kaynakları okuyacaklar
5 Arkadaşlık ve Sosyal Destek İlgili kaynakları okuyacaklar
6 Romantik Aşk İlgili kaynakları okuyacaklar
7 İlişkisel Cinsellik İlgili kaynakları okuyacaklar
8 Ara Sınav İlgili kaynakları okuyacaklar
9 İlişkilerde İletişim İlgili kaynakları okuyacaklar
10 Çatışma ve Kötüye Kullanma İlgili kaynakları okuyacaklar
11 İlişkinin Sona Ermesi İlgili kaynakları okuyacaklar
12 Farklı İlişkiler İlgili kaynakları okuyacaklar
13 Toplumsal Cinsiyet İlgili kaynakları okuyacaklar
14 Evlilik İlgili kaynakları okuyacaklar
15 Genel Değerlendirme İlgili kaynakları okuyacaklar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar