DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği PDRS   206 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Metehan ÇELİK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMETEHAN ÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin genel amacı toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili mesleki kavramları ve teorileri konusunda genel bir anlayış kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır;, gelişim özellikleri, cinsiyet ve cinsiyet rolleri gelişim özellikleri, sosyal gelişim özellikleri vb.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Psikolojide toplumsal cinsiyeti kavrar.
2) Kavramları kavrar ve orijinal çözümlerle gelir.
3) Toplumsal cinsiyet ile ilgili temel kavramları değerlendirir ve kullanır.
4) Toplumsal Cinsiyet ve kadın konusunu anlar.
5) Toplumsal cinsiyet ve ayrımcılığı kavrar.
6) Ferminist kuramları öğrenir.
7) Toplumsal cinsiyet kuramlarını öğrenir.
8) Toplumsal cinsiyette kadına yönelik şiddeti kavrar.
9) Toplumsal cinsiyette kadın, namus, bekaret gibi konuları öğrenir
10) Eril, dişil ve androjenite gibi cinsiyet rollerini değerlendirir
11) Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini öğrenir.
12) Conceive the prejudice and gender.
13) Toplumsal cinsiyet ve çeşitlilik kavramlarını değerlendirir.
14) Kitle iletişim araçları ve ayrımcılık.
15) Alanın görüşlerini savunur.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
X
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Psikolojide toplumsal cinsiyet Araştırma, okuma, kaynak tarama.
2 Toplumsal cinsiyet ile ilgili temel kavramlar Araştırma, okuma, kaynak tarama.
3 Toplumsal Cinsiyet ve kadın Araştırma, okuma, kaynak tarama.
4 Toplumsal cinsiyet ve ayrımcılık Araştırma, okuma, kaynak tarama.
5 Ferminist kuramlar Araştırma, okuma, kaynak tarama.
6 Toplumsal cinsiyet kuramları Araştırma, okuma, kaynak tarama.
7 Toplumsal cinsiyette kadına yönelik şiddet Araştırma, okuma, kaynak tarama.
8 Ara Sınav Sınav hazırlanma Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
9 Toplumsal cinsiyette kadın, namus, bekaret Araştırma, okuma, kaynak tarama.
10 Eril, dişil ve androjenite gibi cinsiyet rolleri Araştırma, okuma, kaynak tarama.
11 Toplumsal cinsiyet ve önyargı Araştırma, okuma, kaynak tarama.
12 Toplumsal cinsiyet ve çeşitlilik Araştırma, okuma, kaynak tarama.
13 Kitle iletişim araçları ve ayrımcılık Araştırma, okuma, kaynak tarama.
14 Sosyal, bilimsel, kültürel ve etik sorunlar Araştırma, okuma, kaynak tarama.
15 Alanın görüşlerini savunma Araştırma, okuma, kaynak tarama.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar