DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi PDRS   208 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan KIRDÖK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiOĞUZHAN KIRDÖK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, iş yaşamında insan davranışlarını inceleyen bir disiplin olan Endüstriyel ve Örgüt Psikolojisinin konu, kuram ve uygulamaları hakkında öğrencilerin bilgi edinmelerini ve bu bilgilerini uygulama alanlarında kullanabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Dersin içeriğini endüstri ve örgüt psikolojisi temel kavramları ile iş analizi, personel seçimi ve eğitimi, performans değerlendirme ve geliştirme, iş motivasyon, işe bağlılık, işten ayrılma, kaygı ve stres, örgütsel iletişim, liderlik ve takım çalışması gibi çeşitli örgütsel davranış konuları oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Endüstri ve Örgüt Psikolojisi temel kavramları bilir
2) İş ve performans analizi yapar
3) Personel seçiminde kullanılan ölçme araçlarını tanımlar
4) Personel eğitiminde gerekli müdahaleleri tanımlar
5) İş motivasyonunu etkileyen etmenleri tanımlar
6) İş yaşamında kaygı ve stres kaynaklarını ifade eder
7) Örgütsel iletişim ilkelerini sıralar
8) Örgütsel liderlik yaklaşımlarını ifade eder
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
X
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi kısa tarihi ve araştırma yöntemleri Riggio, R. E. (2014). Endüstri ve örgüt psikolojisine giriş. Nobel Akademik Yayıncılık. Anlatım
Tartışma
2 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi temel kavramlar Riggio, R. E. (2014). Endüstri ve örgüt psikolojisine giriş. Nobel Akademik Yayıncılık. Anlatım
Tartışma
3 İş ve performans analizi Riggio, R. E. (2014). Endüstri ve örgüt psikolojisine giriş. Nobel Akademik Yayıncılık. Anlatım
Tartışma
4 personel seçimi ve eğitimi KRiggio, R. E. (2014). Endüstri ve örgüt psikolojisine giriş. Nobel Akademik Yayıncılık. Anlatım
Tartışma
5 personel seçimi ve eğitimi Riggio, R. E. (2014). Endüstri ve örgüt psikolojisine giriş. Nobel Akademik Yayıncılık. Anlatım
Tartışma
6 performans değerlendirme ve geliştirme Riggio, R. E. (2014). Endüstri ve örgüt psikolojisine giriş. Nobel Akademik Yayıncılık. Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 iş motivasyonu Riggio, R. E. (2014). Endüstri ve örgüt psikolojisine giriş. Nobel Akademik Yayıncılık. Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Proje / Tasarım
9 işe bağlılık ve işten ayrılma Riggio, R. E. (2014). Endüstri ve örgüt psikolojisine giriş. Nobel Akademik Yayıncılık. Anlatım
Tartışma
10 çalışma yaşamında kaygı ve stres Riggio, R. E. (2014). Endüstri ve örgüt psikolojisine giriş. Nobel Akademik Yayıncılık. Anlatım
Tartışma
11 örgütsel iletişim Riggio, R. E. (2014). Endüstri ve örgüt psikolojisine giriş. Nobel Akademik Yayıncılık. Anlatım
Tartışma
12 örgütsel iletişim Riggio, R. E. (2014). Endüstri ve örgüt psikolojisine giriş. Nobel Akademik Yayıncılık. Anlatım
Tartışma
13 örgütsel çatışma ve başa çıkma Riggio, R. E. (2014). Endüstri ve örgüt psikolojisine giriş. Nobel Akademik Yayıncılık. Anlatım
Tartışma
14 liderlik ve takım çalışması Riggio, R. E. (2014). Endüstri ve örgüt psikolojisine giriş. Nobel Akademik Yayıncılık. Anlatım
Tartışma
15 liderlik ve takım çalışması Riggio, R. E. (2014). Endüstri ve örgüt psikolojisine giriş. Nobel Akademik Yayıncılık. Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar