DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Karakter ve Değer Eğitimi PDRZ   206 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mediha SARI
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEDİHA SARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden mezun olacak bireylere, karakter eğitiminde ailenin ve okulun görev ve sorumlulukları konusunda bir bilinç kazandırmak; bireylerin değer kazanımında etkili olan toplumsal faktörler hakkında bir farkındalık oluşturmak; değerlerin sınıflanması ve öğretilmesine ilişkin yaklaşımlar hakkında bilgi ve beceriler kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Karakter ve Değer eğitimine ilişkin yaklaşım ve uygulamalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Değer, karakter, kişilik, erdem ve ahlak vb. temel kavramları tanımlayarak aralarındaki benzerlik ve farklılıkları açıklar.
2) Değerlerin sınıflandırılmasına ilişkin yaklaşımları açıklar
3) Karakter ve değer gelişimine ilişkin yaklaşımları açıklar
4) Karakter ve değer eğitiminde kullanılan yaklaşım ve yöntemleri açıklar.
5) Karakter ve değer eğitiminde ailenin görev ve sorumluluklarını açıklar.
6) Karakter ve değer eğitiminde çevrenin, medyanın ve diğer toplumsal kurumların rol ve etkilerini açıklar.
7) Karakter gelişimi ve eğitiminde okul ve öğretmenin rol ve sorumluluklarını açıklar;
8) Okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim programlarını değer eğitimi bakımından inceler.
9) Psikolojik danışmada değerlerin önemini anlar.
10) Psikolojik danışma ile değerlerin ilişkisini kavrar.
11) İlkokulda değerlerin kazanımında psikolojik danışmanın neler yapacağını öğrenir.
12) Ortaokulda değerlerin kazanımında psikolojik danışmanın neler yapacağını öğrenir.
13) Değerleri kazandırmada psikolojik danışma etkinliklerini kavrar.
14) Değerleri kazandırmada psikolojik danışma etkinliklerini uygular.
15) Değerleri kazandırmada psikolojik danışma etkinliklerini değerlendirir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
X
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Değer, karakter, kişilik, erdem ve ahlak vb. temel kavramlar; İlgili kaynakların gözden geçirilmesi ve ders için hazırlık yapılması
2 Değerlerin sınıflandırılması İlgili kaynakların gözden geçirilmesi ve ders için hazırlık yapılması
3 Karakter ve değer gelişimine ilişkin yaklaşımlar; İlgili kaynakların gözden geçirilmesi ve ders için hazırlık yapılması
4 Karakter ve değer eğitiminde yaklaşım ve uygulamalar; İlgili kaynakların gözden geçirilmesi ve ders için hazırlık yapılması
5 Karakter ve değer eğitiminde aile; İlgili kaynakların gözden geçirilmesi ve ders için hazırlık yapılması
6 Karakter gelişimi ve eğitiminde okul ve öğretmen; İlgili kaynakların gözden geçirilmesi ve ders için hazırlık yapılması
7 Karakter gelişimi ve eğitiminde yakın çevre ve toplumsal yapı; İlgili kaynakların gözden geçirilmesi ve ders için hazırlık yapılması
8 Ara Sınav Sınav için hazırlık yapılması
9 Okulöncesi eğitim programlarında değerler ve değer eğitimi; İlgili kaynakların gözden geçirilmesi ve ders için hazırlık yapılması
10 İlkokul öğretim programlarında değerler ve değer eğitimi; İlgili kaynakların gözden geçirilmesi ve ders için hazırlık yapılması
11 Ortaokul öğretim programlarında değerler ve değer eğitimi; İlgili kaynakların gözden geçirilmesi ve ders için hazırlık yapılması
12 Ortaöğretim öğretim programlarında değerler ve değer eğitimi; İlgili kaynakların gözden geçirilmesi ve ders için hazırlık yapılması
13 Yükseköğretim programlarında değerler ve değer eğitimi. İlgili kaynakların gözden geçirilmesi ve ders için hazırlık yapılması
14 Psikolojik danışma ile değerler ve karakter ilişkisi İlgili kaynakların gözden geçirilmesi ve ders için hazırlık yapılması
15 Psikolojik danışmada değer eğitimi İlgili kaynakların gözden geçirilmesi ve ders için hazırlık yapılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav için hazırlık yapılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar